Ana Sayfa Ana Sayfa GETAT Tıbbın ve İlacın Alternatifi Değildir

GETAT Tıbbın ve İlacın Alternatifi Değildir

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Reçete Edilmesine Dair Basın Açıklaması

GETAT Tıbbın ve İlacın Alternatifi Değildir

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında yapılan kimi açıklamalarda “kimyasal ilaç kullanmayın” türü beyanları endişeyle takip etmekteyiz.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının (GETAT) tıbbın alternatifi olmadığının, pek çok tehlike barındırdığının altını çizmek istiyoruz. GETAT kullanımı ile ilgili; doğrudan riskler, ikame edilmesinin doğurduğu riskler, profesyonel olmayan tavsiyeler ve güvenilir olmayan teşhis testleri de dâhil olmak üzere literatürde pek çok risk tanımlanmıştır. Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Tamamlayıcı ve Alternatif Uygulamalar Üzerine Tutum Belgesi’nde;geleneksel alternatif veya tamamlayıcı uygulamaların tıp içinde bir uzmanlık alanı olmadığını söylemekte ve bu nedenle bu alanlardaki sertifikalı eğitimlerin, uzmanlık eğitimine karşılık gelmediği konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

GETAT, ‘kimyasal ilaç’ almaktan kaçınmakla ilişkilendirilmemelidir. Çoğu geleneksel tedavinin aksine modern ilaçların etkisi ve etkinliği deneylerle kanıtlanmıştır. Söz konusu uygulamalar, ilacın alternatifi olarak görülmemeli ve yansıtılmamalıdır. Tedavi sürecinde GETAT almak için ilaçtan vazgeçmek, geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları beraberinde getirecektir. GETAT’lar sadece hekimin reçete ettiği ve eczacı tarafından verilen ilacın yanında, ilaçla birlikte güvenli biçimde kullanılıyorsa ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmışsa alınmalıdır.

“Sağlık maliyetleri artacaktır”

GETAT konusunu tartışırken toplumun sağlık okuryazarlığı seviyesinin düşük olduğu unutulmamalıdır. Bu tedavilerin hastanelerde yapılması, toplumda bu tedavilerin etkinliğinin kanıtlanmış olduğuna dair yanlış bir algı yaratacak ve hızla modern tedavilerin yerini almaya başlayacaktır. Bunların beraberinde sağlık sonuçları kötüleşecek ve sağlık maliyetleri artacaktır. O nedenle, GETAT ile ilgili yapılan tüm açıklamalarda bu tedavilerin ilacın yerine geçmeyeceği mutlaka vurgulanmalıdır.

“Eczacı müdahalesine ihtiyaç vardır”

GETAT yönetmeliğinde tanımlanan hacamat, sülük, larva gibi bazı tedavilerin etkinliği konusunda kamuoyu bilgilendirmesini bilimsel ve bağımsız kuruluşlar, ulusal ve uluslararası literatüre hakim bilim insanları yapmalıdır. Eczacılar, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nde yer alan fitoterapi, homeopati ve apiterapi alanlarında eğitim görmüş kişilerdir ve bu tedavilerin yapıldığı her yerde, alanda tek uzman olan eczacıların bulunması zorunlu olmalıdır. Potansiyel tehlikeler ve bugüne kadar yapılan çalışmalardaki istatistiksel bilgiler de GETAT konusunda eczacı müdahalesine olan ihtiyacı göstermektedir.

Tüm bunların ışığında toplum sağlığını önceleyen bir sağlık meslek örgütü olarak;

• Sadece etkinliği kanıtlanmış tedavilerin,modern tıbbın yerine konulmadan ve sağlık çalışanları tarafından yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

• Bu tedavilerin sonuçlarının dikkatle izlenmesi ve rapor edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

• Tedavilerin, ilaçlarla etkileşimlerinin mutlaka eczacı tarafından denetlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

• Sağlık okuryazarlığı konusunda tüm paydaşların ortak çalışmalar yapmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor, bu hususta işbirliğine her zaman açık olduğumuzu hatırlatıyoruz.

• Toplum sağlığı hizmetlerine ayrılan bütçenin yalnızca bilimsel, etkili ve güvenli girişimler için harcanması gerektiğini düşünüyoruz.