Ana Sayfa Ana Sayfa ve %15 yayınlandı..Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

ve %15 yayınlandı..Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11286
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ M. ŞİMŞEK F. IŞIK R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
H. ÇAVUŞOĞLU A. GÜL F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ J. SARIEROĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
N. AĞBAL B. ALBAYRAK O. A. BAK A. E. FAKIBABA
Ekonomi Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. KURTULMUŞ
Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL İ. YILMAZ N. CANİKLİ
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU A. DEMİRCAN A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Karar Sayısı : 2018/11286
 
Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması : Sağlık Bakanlığının 22/1/2018 tarihli ve 110 sayılı yazısı üzerine ,Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
MADDE 1-6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2. Maddenin ikinci fikrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için ,bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir ) Avro değerinin %15 fazlasını geçemez.
 
MADDE 2-Bu karar yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
 
MADDE 3-Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.