Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ASKERLİK MUAYENELERİ İÇİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CEVAP GELDİ

ASKERLİK MUAYENELERİ İÇİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CEVAP GELDİ

Paylaş

AHEF’ İN BAŞVURUSUNA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN CEVAP GELDİ

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan “Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerdeöncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılır.” hükmü ve Sağlık Bakanlığı’nın 02/05/2017 tarih ve E.99-835 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar konulu yazılarının 5.1.3.1 maddesi c bendinde yer alan “Askerlik şubelerince yoklama veya sevk dönemi içindeki yükümlüler sağlık muayeneleri için
askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde öncelikle varsa yükümlülerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine, yoksa en yakın toplum sağlığı merkezine sevk edilir
.” hükmü yer almaktadır.

Askerlik çağına giren yükümlülerin yoklama işlemlerinin günümüz teknolojik imkanları kullanılmak üzere hızlı, kolay ve etkin bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve TÜRKSAT A.Ş Genel Müdürlüğü arasında geliştirilen işbirliği neticesinde E-Yoklama projesi 01 Kasım 2016 tarihinde Manisa ilinde başlatılmış olup, 10 Temmuz 2017 tarihinde de Ankara ili pilot uygulama kapsamına alınmıştır.

Söz konusu proje kapsamında, yükümlülerin ilk etapta bağlı bulundukları Askerlik Şubelerine gitmeden, E-Devlet sistemi üzerinden gerekli bilgileri girdikten sonra kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine başvurarak sağlık kontrollerini yaptırmaları, akabinde de şubelere başvurmaları gerekecektir.

Ancak söz konusu proje henüz ülke genelinde başlamamış olduğundan dolayı yoklama işlemlerinin ilgili Kanun, yönetmelik ve Sağlık Bakanlığının yazıları uyarınca yerine getirilmesi gerekmekte iken birçok ilde hatalı uygulamaların bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu mevzuat uyarınca, askerlik şubesinin bulunmadığı ilçelerde ikamet etmekte olan ve bu ilçelerde hizmet veren Aile Hekimlerine kayıtlı yükümlülerin, sağlık yoklamaları için askerlik şubesi bulunan ilçelere gittiklerinde en yakın konumdaki Toplum Sağlığı Merkezlerine sevk edilmeleri gerekirken bu yapılmayıp ikamet ettikleri ilçelerde kayıtlı oldukları kendi Aile Hekimlerine muayene amacıyla geri gönderilmektedirler. Muayenesi yapılan yükümlüler daha sonra askerlik şubesinin bulunduğu ilçeye tekrar geri gitmektedirler. Özellikle Anadolu’da kırsal kesimde askerlik yükümlüleri ikamet ettikleri ilçe-askerlik şubesinin bulunduğu ilçe- Aile Hekiminin bulunduğu ilçe- askerlik şubesinin bulunduğu ilçe arasında 100 hatta 200 km yol kat etmeye zorlanmaktadırlar.

Konu ile ilgili olarak Federasyonumuz tarafından 21.12.2017 tarihinde yazılı olarak Milli Savunma Bakanlığına konu hakkında bilgi verilerek yazılı görüş istenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı 28.12.2017 tarih ve 201789989 sayılı görüş yazılarında, Askerlik yükümlülerine tabi vatandaşlarımızın (silah altındakiler dahil) her türlü sağlık muayeneleri için müracaat ettikleri askerlik şubeleri tarafından, askerlik şubesinin bulunduğu il/ilçede yükümlülerin sözlü beyanlarına göre öncelikle varsa kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine, askerlik şubesinin bulunduğu il/ilçede kayıtlı olunan Aile Hekimi yoksa askerlik şubesinin bulunduğu il/ilçedeki en yakın Toplum Sağlığı Merkezlerine sevk edilmeleri gerektiği belirtilerek, Federasyonumuzun ilgili yazısı üzerine Askerlik Şubelerine konuyla ilgili olarak tekrar yazılı bilgi verilmiştir.

Söz konusu görüş yazısının sadece asker yoklamalarını kapsamadığı, halihazırda silah altında olan askerler için de geçerli olduğu, kişilerin her türlü sağlık muayeneleri için askerlik şubeleri tarafından sevk edilmeleri gerektiği hususuna ayrıca dikkat çekmek istiyoruz.

Federasyonumuza bağlı üye il derneklerimize ve Aile Hekimlerine duyurulur.