Ana Sayfa Ana Sayfa OTC’nin İlk Adımı mı?

OTC’nin İlk Adımı mı?

Sağlık Bakanlığı TİTCK web sayfasından reçetesizde satılabilecek ilaç listesini aşağıdaki yazısı ile paylaştı!

WinAlly olarak ? işaretlerimiz:
– Bakanlık yapacağı düzenleme ile bu ilaçların eczane dışına çıkmasına ve direk halka tanıtımına müsaade edecek mi?
müsaade ederse
SGK vatandaşın kendi inisiyatifi marketten alıp kullanacağı ilacı niye geri ödeme listesinde tutsun ki?

“Reçetesiz de satılabilecek ürünlere ilişkin Kurumumuz Bilimsel Komisyonlarınca yapılan etkin madde bazındaki değerlendirme sonucu, ekli listede belirtilen tanımlara uygun ürünlerin statülerinin reçetesiz/reçeteli satılabilecek ürün olarak değiştirilebileceği belirtilmiştir. Ekte listesi bulunan değerlendirmelere ilişkin görüşler 5 Ocak 2018 mesai bitimine kadar ruhsat.koordinasyon@titck.gov.tr adresine iletilebilecektir.”

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ

ETKİN MADDE  

KULLANIM YOLU

STATÜSÜ İLAVE BİLGİLER/UYARILAR
A-SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA      
A01 Stomatolojik (Ağız) Preparatları
Heksetidin  

 

Gargara

Reçetesiz ilaç Maksimum % 0,1’lik konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Benzidamin  

 

Pastil, gargara ve çözelti formları

Reçetesiz ilaç Ağız ve boğaz ağrılarında maksimum % 0,15 konsantrasyonda sadece pastil, gargara ve çözelti formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
*Florür (Sodyum)  

Gargara

Reçetesiz ilaç Maksimum %0,05’lik konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
A02 Asit İle İlişkili Bozuklukların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalsiyum Karbonat  

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 750 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Famotidin  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 20 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Ranitidin  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 75 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Kombine Alüminyum, Kalsiyum, Magnezyum Preperatları ve kompleksleri  

 

 

Oral

Reçetesiz İlaç Kombinasyondaki her bir etkin madde miktarları bu listede belirtilen maksimum yitilikte olmak koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. 16 yaş altı çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
A03 Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar
*Simetikon/Dimetikon (Erişkin)  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 80 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş üstü bireylerde kullanılmalıdır.
*Simetikon/Dimetikon (Pediyatrik)  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Çocuklarda kullanımı ile ilgili olarak; uygulama yolu uygunluğuna ve yaş gruplarına göre ürün bazında değerlendirilecektir.
A06 Konstipasyon İçin İlaçlar
Bisakodil  

 

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 10 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Laktitol  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Laktuloz  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; 10 gün süre ile günde 1 adet olacak şekilde olmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda reçetesiz kullanılmamalıdır.
Makrogol (Polietilen Glikol 3350)  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 10 g yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi süresi; maksimum 10 gün olmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireyler için reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D. DERMATOLOJİK İLAÇLAR
D01 Dermatolojik Mantar Tedavisi
Klotrimazol  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 1 konsantrasyonda krem formunda ve yine maksimum 20 g ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Ketokonazol  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 2 konsantrasyonda kepek ve kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Sikloproksolamin  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Sadece topikal formlarda deri ve tırnak tedavisinde maksimum % 1 konsantrasyonda ve 500 mg yitilikte  reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Selenyum Sülfit  

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç % 1 konsantrasyonda kepek ve % 2 konsantrasyonda ise kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D02 Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar
Gayazulen  

Topikal

 Reçetesiz ilaç Maksimum %0.05 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
 

Üre

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç  

 

D03 Yara Ülser Tedavisi (Sikatrizan İlaçlar)
*Dekspantenol  

Topikal

Reçetesiz ilaç
*Hiyaluronik Asit  

Topikal

Reçetesiz ilaç Yara iyileştirici ve dental kullanımı olanlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D04 Antiprüritikler
Difenhidramin  

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 1 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Dimetinden  

Topikal

Reçetesiz ilaç Ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Feniramin  

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 1,5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Klorfenoksamin  

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 1,5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutu 10 g olması halinde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D06 Dermatolojik Antibiyotikler ve Kemoterapötikleri
Asiklovir  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 5 konsantrasyonda ve ambalaj boyutunun 2 g’ı geçmemesi koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Pensiklovir  

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 1 konsantrasyonda ve ambalaj boyutunun 2 g’ı geçmemesi koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D08 Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar
Alüminyum İçerenler  

Topikal

Reçetesiz ilaç
İhtiyol  

Topikal

Reçetesiz ilaç % 5’in altındaki konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D10 Antiakne Preparatları
*Benzoil Peroksit  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 2,5 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
D11 Diğer Dermatolojik Preparatlar
Salisilik asit  

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Çocuklarda ve renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda, uzun süreli kullanım salisalizme neden olabileceği için, deri üzerine olan uygulamanın 24 saatlik bir süre için 2 gramın altında kalacak şekilde sınırlandırılması gerekmektedir.
M. KAS İSKELET SİSTEMİ
M01 Antienflamatuar ve Antiromatikler
Ketokonazol  

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç % 1 konsantrasyonda kepek ve % 2 konsantrasyonda ise kafa derisi seboreik dermatit tedavisi ya da önlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sadece şampuan formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
*Çinko Oksit  

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Deride bariyer oluşturmak ve yüzeysel yanık ve yaralar ile cilt lezyonlarının tedavisinde özellikle Hamamelis virginiana bitkisi ile kombine olarak geliştirilmiş formülasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Minoksidil  

Topikal

Reçetesiz ilaç Tüm topikal formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Propiyonik Asit Türevleri
İbuprofen  

 

 

 

 

Oral

Reçetesiz ilaç Sadece ibuprofen etkin maddesini içeren oral tablet formunun maksimum 200 mg yitilikte ve süspansiyon formunun ise maksimum 100 mg/5 ml yitilikte ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılmak koşulu ile reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Tablet ve kapsül formülasyonlarında ambalaj boyutu; maksimum 12 tablet, süspansiyon formunda ise maksimum 100 ml olmalıdır.
M02 Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları
Topikal Nonsteroid Antienflamatuar
Benzidamin  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 5 konsantrasyonda hazırlanmış sadece topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Diklofenak  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum %3 konsantrasyonda  hazırlanmış sadece topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Bufeksamak  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum %5 konsantrasyonda  hazırlanmış topikal formulasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
İbuprofen  

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum %5 konsantrasyonda ve  ambalaj büyüklüğü 60 g olacak şekilde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Ketoprofen  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 2,5 konsantrasyonda ve ambalaj büyüklüğü 30 g olacak şekilde reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Piroksikam  

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Maksimum % 5 konsantrasyonda ve ambalaj büyüklüğü 30 g’ı geçmeyecek şekilde  reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 12 yaş ve üzerindeki bireylerde maksimum 7 gün süre ile kullanılmalıdır.
Salisilik Asit Türevleri
*Metil Salisilat Kombinasyonları  

 

 

 

Topikal

Reçetesiz ilaç Nasır tedavisinde maksimum % 40 konsantrosyonda hazırlanmış çözelti, bant ve yakı formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Diğer
Kafur  

Topikal

Reçetesiz ilaç
Mentol  

Topikal

Reçetesiz ilaç
N. SİNİR SİSTEMİ
N01Anestezi İlaçları
N02 Analjezikler
Parasetamol  

 

 

Tablet, Süspansiyon/Şurup

Reçetesiz ilaç Tablet: Maksimum 500 mg yitilikte, 10 tablet ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Süspansiyon: Maksimum 120 mg/5 mL yitilikte, maksimum100 mL’lik ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

N05 Psikoleptikler
Melatonin  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 5 mg yitilikte reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde saat farkı değişikliklerine bağlı uyku bozukluklarında kullanılmalıdır.
N07 Diğer Sinir Sistemi İlaçları
Nikotin  

 

Sakız

Reçetesiz ilaç Başlangıç dozu günde 12 adedi geçmemek koşulu ile 2 ve 4 mg lık sakız formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Nikotin  

 

 

Flaster

Reçetesiz ilaç Sigarayı bırakmayı desteklemek amacıyla günde 22 mg’ı geçmemek koşulu ile ve tek bir sefer kullanılmak üzere geliştirilen formülasyonlar reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Nikotin  

 

Pastil

Reçetesiz ilaç 1 mg ve 2 mg’lık pastil formları reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Günlük maksimum doz 48 mg’ı geçmemelidir. 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
R. SOLUNUM SİSTEMİ
R02 Boğaz Preparatları
Flurbiprofen  

 

 

 

 

Pastil/Gargara

Reçetesiz ilaç Pastil; Her bir pastilde 8.75 mg’ı geçmeyecek yitilikte ve maksimum 16 pastil içeren ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Maksimum günlük dozun 43 mg olması konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

Gargara formunda ise % 0,25 konsantrasyonda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmış olup,  12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

Amilmetakrezol  

Pastil

Reçetesiz ilaç Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Diklorobenzil Alkol  

 

Pastil

Reçetesiz ilaç Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Benzokain  

Pastil

Reçetesiz ilaç Sadece ağız ve boğaz enfeksiyonlarında veya lokal irritasyonlarda pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Klorheksidin  

Pastil

Reçetesiz ilaç Ağız ve boğazdaki hafif enfeksiyonların tedavisinde sadece pastil formu reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
R05 Soğuk Algınlığı Ve Öksürük İlaçları
Asetilsistein  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Yetişkinlerde maksimum 200 mg yitilikte ve günde maksimum 200 mg dozda  dozda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Pediyatrik kullanımda ise % 4’lük konsantrasyonda granül formunda geliştirilmiş formulasyonlar kullanım talimatlarındaki kilo doz ilişkisi, kullanım süresi esas alınmak koşuluyla reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Diğer Soğuk Algınlığı İlaçları
Mentol  

İnhaler

Reçetesiz ilaç Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Kafur  

İnhaler

Reçetesiz ilaç Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
Ökaliptol  

İnhaler

Reçetesiz ilaç Buharlaşan merhem formunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.
R06 Sistemik Antihistaminikler
Setirizin  

 

 

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Levosetirizin  

 

 

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Loratadin  

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.
Feksofenadin  

 

 

 

Oral

Reçetesiz ilaç Maksimum 1 hafta kullanılması ve günde 10 mg’ı geçmemek koşuluyla 5 mg ve 10 mg’lık dozaj formlarında reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır. Ambalaj büyüklüğü maksimum 7 tablet olacak şekilde hazırlanmalıdır. 12 yaş ve üzeri bireylerde kullanılmalıdır.

 

Uyarı Notu: *İnsanda kullanıldığında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan ürünler bu listede yer almamaktadır.