Ana Sayfa Ecza Denetlemeye devam ediyorlar!

Denetlemeye devam ediyorlar!

Paylaş

“Tüm yargı kararlarına rağmen, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, eczaneleri denetlemeyi sürdürüyor”

Son olarak Gaziantep Eczacı Odası bir duyuru yayımlayarak üyelerini uyardı.
Söz konusu duyuru şöyle:
 
 
Değerli Meslektaşlarım,
 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından eczanelerde denetim yapıldığı ve eczanelerden “İşletme Kayıt ve Onay Belgesi” almalarının istendiği, eczacılar tarafından bu belge temin edilmediği takdirde ise para cezası uygulandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası;
 
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.”
 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in denetimle ilgili maddesi ise;
 
Denetime yetkili olanlar
 
MADDE 46 – (1) Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri, sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı, sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya resmi tabip tarafından yapılır.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Eczanelerin faaliyetlerine yönelik olarak, yukarıda da belirtilen mevzuat düzenlemeleri gereğince denetime yetkili kuruluş Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleridir.
Bu konu ile ilgili olarak en son açılmış olan dava sonucunda, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2017/1459 esas sayılı kararında “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte gıda takviyelerinin tanımının yapıldığı, Bakanlığın kontrol ve kayıt işlemlerinin takviye edici gıdaların eczanelere satış amacıyla gelmesinden önceki dönemi kapsadığı” gerekçesi ile dava konusu işlem hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir. 
Sonuç olarak, eczanelerin Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden herhangi bir kayıt ve onay belgesi alma zorunlulukları bulunmamakta olup, aksine yapılacak her türlü işlemin odamıza ivedilikle bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.
 
Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
Ecz. Serdari DALSÜREN