Ana Sayfa Ana Sayfa Nobel İlaç’ta üst düzey kadın yönetici sayısı erkeklere eşit!

Nobel İlaç’ta üst düzey kadın yönetici sayısı erkeklere eşit!

Paylaş

Nobel İlaç Genel Müdürü H. Hakan Şahin, “Kadın yöneticilerimizin gözlem gücü ve empati becerileri, tüm ekibin performansını yukarı taşıyor.”

Yüzde yüz yerli sermayeli, 53 yıllık köklü marka Nobel İlaç’ın üst yönetiminde, kadınların oranı yüzde 50.

Üst yönetimde kadınların düşük oranda temsili Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da dahi çok ciddi bir şekilde tartışılmakta ve mevcut durumun değişmesi için tedbirlerin alınması önemli bir sosyal gündem oluşturmakta iken, Nobel İlaç İcra Kurulunun 12 üyesinden altısı kadın yönetici.

Nobel İlaç Genel Müdürü H. Hakan Şahin, bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Birçok araştırma, üst düzeyde deneyim çeşitliliğine ve kadın erkek dengesine önem veren şirketlerin, rakiplerine göre daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. Kadın yöneticilerimizin gözlem gücü ve empati becerileri, tüm ekibin performansını yukarı taşıyor.”

Gelişmiş ülkelerde dahi büyük bir sorun

İş gücüne katılım, yönetim ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek arasındaki fark gelişmiş ülkelerde dahi büyük bir sorun teşkil etmektedir. 2016 yılında McKinsey tarafından yürütülen bir araştırma, kadın istihdamındaki artışın dünya ekonomisine 2025 yılında 10-12 trilyon Amerikan Doları katkı sağlayabileceğini göstermektedir ki bu, global gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 11’i civarındadır.

OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında en geride yer alan Türkiye’de de bu oranın artmasının, 200-250 milyar Amerikan Doları tutarında bir potansiyele sahip olduğu öngörülmektedir.

1964 yılında kurulan, 21 ülkede kendi organizasyon ve markasıyla faaliyet gösteren ve kaliteye verdiği önemle 50 ülkeye ihracat yapan,  yüzde yüz yerli sermayeli Nobel İlaç, sadece kadın istihdamında değil, kadınların üst yönetimde temsilinde de ciddi adımlar atarak örnek oluşturmaktadır.

Kadın yönetici istihdamında lider  

Avrupa, ABD ve Avustralya’da dahi kurumsal şirketlerin icra komitelerindeki kadın yöneticilerin oranı yüzde 20’lerde iken, bu sene itibarıyla Nobel İlaç İcra Kurulu’nun 12 üyesinden yarısı kadın yönetici.

Nobel’de Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Strateji, Tedarik Zinciri, Ticari Operasyonlar ve Tüketici Sağlığı Direktörlükleri, İcra Kurulu seviyesinde kadın yöneticilerle temsil ediliyor. Nobel İlaç’ta ayrıca 60 kişilik Genişletilmiş Liderlik Ekibi’nin de yüzde 40’ı kadın yöneticilerden oluşuyor.

İş dünyasında kadınların sayısı istenilen düzeye ulaşmış değil

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, kadın yönetici dostu 100 şirket arasında 54. sırada yer bulan ve bu listedeki üç ilaç firmasından biri olarak dikkat çeken Nobel İlaç, bu sene sıralamada çok daha üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Son 20 yıl içinde iş dünyasında kadınların ağırlığı giderek artmasına rağmen, üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınların sayısının istenilen düzeye ulaşmadığı görülüyor. Kadınların özellikle üst düzey yönetimde yeteri kadar yer bulamamasının nedenlerinin başında sosyal-ekonomik faktörler, kadının iş dünyasındaki yeri ile ilgili toplumsal algı ve iş dünyasının, kadınlar aleyhine oluşan bu durumu telafi edecek uygulamaları hayata geçirmedeki ataleti geliyor.

“Kadın yöneticiler, tüm ekibin performansını yukarı taşıyor”

Son üç sene arka arkaya Türkiye ilaç sektörü büyüme oranının üzerinde büyüme ve yurt dışı satışlarını artırma başarısı gösteren Nobel İlaç’ın İcra Kurulu Genel Müdürü H. Hakan Şahin, kadın yöneticilerin gözlem güçleri ve empati yetenekleri ile ekip içi iletişimi güçlendirdiklerini, daha katılımcı bir yönetim ortamı sağlayarak tüm ekibin performansını yukarı taşıdıklarını ifade ediyor.

H. Hakan Şahin, üst düzeydeki kadın oranının, Nobel İlaç’ın organizasyonun tüm kademelerinde daha fazla kadın dostu uygulamayı hayata geçirme kararlılığını gösterdiğini de vurguluyor.

https://www.medimagazin.com.tr/ilac-sanayi/genel/tr-nobel-ilacta-ust-duzey-kadin-yonetici-sayisi-erkeklere-esit-8-60-75277.html