Ana Sayfa Ecza Eczanede neler satılabilir?

Eczanede neler satılabilir?

Eczanelerden reçeteli ilaçlar dışında nelerin satılabileceği nelerin satılamayacağı hep tartışma konusu olagelmiştir.
Gereken düzenlemeyi 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun açıkça belirlemiştir.
İlgili kanun bir yana, aslında yaşadığımız dünyanın gerçeklerini de göz önünde bulundurarak konuya ilişkin net bir genelleme yapılabilir:
Reçeteli ilaçların yanında, sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren, yaşam kalitesini koruyan ve yükselten tüm ürünler eczanelerden satılabilir…
Bizce olması gereken bu.
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’ un ilgili maddesi şöyle:
Madde 28 –(Değişik: 17/5/2012-6308/6 md.)
Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.
İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.

ECZACININ SESİ/ HABER