Ana Sayfa Ana Sayfa TEİS Yargıya Gitti

TEİS Yargıya Gitti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) ilaç ambalajlarına, “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz” ibaresi eklenmesini istiyor.

Konuya ilişkin TEİS açıklamasını yayımlıyoruz:
İLAÇ AMBALAJLARINA “ECZACINIZA DANIŞIN” İBARESİ KONULMASI İÇİN DANIŞTAY’DA AÇTIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
Sağlık Bakanlığı tarafından 25/04/2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde yer alan “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay 15. Dairesinde 2017/1431 Esas no. ile Sendikamızca dava açılmıştır.
İlaç Ambalajlarına “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz” ibaresi konulmasına yönelik düzenleme yapılıncaya kadar konu Sendikamızın takibinde olacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
 
TEİS YÖNETİM KURULU