Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar

Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar

Paylaş

Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar

Hazırlayan
Av. Mustafa GÜLER
Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

İçindekiler

 

ATAMA SÜRECİ

KURA ÇEKİLMESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

GÖREVE BAŞLAYANA KADAR ÇALIŞMA

SINAVLARA BAŞVURU

MECBURİ HİZMET YERLERİ

ÜNİVERSİTEDE MECBURİ HİZMET

ÜNİVERSİTEDE SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA EĞİTİM ALANLAR

İKİNCİ UZMANLIK

AKADEMİK KADROYA ATANMA

MECBURİ HİZMETİ TAMAMLANMIŞ MESLEKİ YETKİNİN KULLANIMI

ADAY MEMURLUK

SAĞLIK MAZERETİ

EŞ DURUMU MAZERETİNDEN YARARLANMA

EŞ DURUMU MAZERETİNDE KIDEM

TABİP – DİŞ TABİBİ EŞLER

EŞ DURUMU MAZERETİNDEN BİRDEN ÇOK YARARLANMA

AKADEMİSYEN EŞ

EŞİN STATÜSÜNÜN EŞ DURUMUNA ETKİSİ

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EŞ

ASİSTANLIK SÜRESİNİN EŞ DURUMU MAZERETİNE ETKİSİ

MAZERETİN SONA ERMESİ

DOĞUM İZNİ

DOKTORA/YÜKSEK LİSANS

TAAHHÜT SENEDİ

ASKERLİK

İKİNCİ MECBURİ HİZMETTE ATAMA

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA

İL İÇİ GÖREVLENDİRME

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

MECBURİ HİZMET BİTİMİNDE İLİ İÇİNDE ATAMA

İSTİFA / MÜSTAFİLİK YAPTIRIMI

OLAĞANÜSTÜ HALDE İSTİFA MÜMKÜN MÜ?

OLAĞANÜSTÜ HALDE MÜSTAFİ SAYILIRSAM NE OLUR?

İSTİFA DİLEKÇESİ

İSTİFA HAKKININ SINIRI

ATANAN YERE GİTMEMENİN İSTİFA HAKKINA ETKİSİ

İSTİFA HAKKI BİTMİŞ KİŞİNİN MECBURİ HİZMETİ

MECBURİ HİZMET SONRASI ÇALIŞMA

ÜCRETSİZ İZİN

SAĞLIK RAPORU

YURTDIŞINDA ÇALIŞMA

MECBURİ HİZMET KALKAR MI?

MECBURİ HİZMET VE TTB

HUKUKİ YARDIM

 

 
ATAMA SÜRECİ
1)                 Asistanlık bitiminden itibaren mecburi hizmetin başlaması süreci nasıl işlemektedir?

Mecburi hizmeti düzenleyen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasına göre lisans ya da uzmanlık eğitiminin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve Bakanlığın diploma/uzmanlık belgesini tescil tarihinden itibaren en geç iki ay içinde gerekli atama süreci ilan edilir.

Bu süreçte, uzmanlık eğitiminin tamamlandığı yerde çalışmaya devam edilmekte; atama kararı ile birlikte Sağlık Bakanlığı kadrolarında uzmanlık eğitimi yapanlar yer değiştirme suretiyle, üniversite kadrolarında yapanlar ise atama suretiyle yeni görev yerlerinde görevlendirilmektedirler.

Tamamı