Ana Sayfa İlaç Kombine İlaç Geri Ödeme Düzenlemesi

Kombine İlaç Geri Ödeme Düzenlemesi

Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, kombine ürünlerle ilgili fiyatlandırmada ‘yüksek fiyat önlemi’ aldı.
 
Yapılan açıklamada 2 ya da daha fazla etken madde kullanılan ilaçların fiyatlandırmasına ilişkin ‘Bu grup kombine ilaçlardan listeye yeni girecek olanların kamu birim fiyatlarının, içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının birim fiyatları toplamının %80’ini geçmemesi ilk koşul olarak aranır’ deniliyor.
 
SGK’ nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

 
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

31.03.2017

DUYURU

KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 25.3.2017 tarihli, 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarının 24. maddesi gereği; içerdiği etken maddelerin her birinin bire bir mono formlarının ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak;

1- Bu grup kombine ilaçlardan listeye yeni girecek olanların kamu birim fiyatlarının, içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının birim fiyatları toplamının %80’ini geçmemesi ilk koşul olarak aranır.

2- 2016-2. ve 2017-1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu gündemine başvurusu olan bu grup kombine ilaçlar için de birinci maddede açıklanan %80 uygulaması ilk koşul olarak aranacak olup; bu kapsamda kamu fiyatlarını Kamu Kurum İskontosu ile güncelleyecek firmaların yeni iskontolarını, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre bitiminden sonra yapılan Kamu Kurum İskonto güncellemeleri değerlendirmeye alınmayacak olup, Komisyon değerlendirmelerinde başvuru dosyalarındaki iskonto oranları dikkate alınacaktır.

3- Mevcut durumda ödeme listesinde yer alan ilaçlardan, monoları birebir ödeme listesinde olan kombine ilaçların kamu birim fiyatı, içerdiği etken maddelerin ödeme listesinde yer alan birebir mono formlarının en ucuzlarının kamu birim fiyatları toplamının %90’ını geçemez. İlgili firmaların bu kapsamda %90 uygulamasına göre kamu fiyatlarını güncelleyerek, duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. Duyuru tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre sonuna kadar kamu birim fiyatı söz konusu orana uygun olarak firmaları tarafından düzenlenmeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaç listesi olarak yayımlanır ve yayım tarihinden 5 (beş) iş günü sonra pasiflenir. Liste yayımlandıktan sonra söz konusu ilaçlar için yapılacak başvurular, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır.