Ana Sayfa İlaç İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörleriyle İlgili Sorunlar ve Çözümleri

İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörleriyle İlgili Sorunlar ve Çözümleri

Paylaş

US GAAP: İlaç ve yaşam bilimleri sektörleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri

Rapor, ASC 606 (Müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat) dâhil 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli ve uygulanabilir muhasebe çözümlerine ilişkin rehberlik sunuyor.

İlaç ve yaşam bilimleri sektörü hükümet faaliyetleri, yasal denetim ve kamu gözetimi ile genel olarak iş ortamındaki değişiklikler tarafından şekillendirildi ve şekillendirilmeye devam ediyor. Bu değişiklikler arasında birleşme ve satın alma stratejilerini etkileyen gelir vergisi düzenlemeleri, sağlık hizmetleri reformunun birçok maddesi, yeni ortaya çıkan teknolojileri içeren inovasyon, büyük veri evrimi ve ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde (US GAAP) yapılan birçok değişiklik bulunuyor.

Bu yayın, göz önünde bulundurulması gereken sektöre özel faktörleri öne çıkarıyor ve ilaç ve yaşam bilimleri sektörü için en geçerli muhasebe çözümleri hakkında rehberlik sağlıyor. Raporda sunduğumuz çözümler, muhasebe ile ilgili sorunlara yönelik genel bir çerçeve belirler; ancak, uygulamada her bir duruma ve düzenlemelerin farklı yorumlanmasına göre farklı çözümler gerekebilir.

Rapora erişmek için tıklayınız

PwC Ediz Günsel
İlaç Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6040
Eposta