Ana Sayfa Tıp&Sağlık 5 Hastadan 1’ne Yanlış Teşhis

5 Hastadan 1’ne Yanlış Teşhis

Spread the love

HER BEŞ HASTADAN BİRİNE YANLIŞ TEŞHİS KONUYOR

Prof.Dr.Ahmet R. Küçükusta yazısı:

Birinci basamak doktorlar tarafından ikinci bir görüş almak üzere büyük bir hastaneye sevk edilen hastalardan sadece yüzde 12’ sinin teşhisinin aynı kaldığı, yüzde 21’ inin teşhislerinin tamamen yüzde 66’ sınınkinin ise kısmen değiştiği ortaya çıktı.

Journal of Evaluation in Clinical Practice’ de yayınlanan araştırma dünyanın önde gelen sağlık kurumlarından Mayo Kliniğe birinci basamak veya asistan doktorlar tarafından sevk edilen çoğu 64 yaşından genç ve kadın olan 286 hasta üzerinde gerçekleştirildi (1).

Araştırmanın sonuçları, birinci basamağa başvuran her 10 hastadan sadece birine doğru teşhis konduğu, beşte birinin teşhislerinin ise tamamen yanlış olduğu manasına geliyor.

Bu bir Mayo Klinik reklâmıdır

Bu araştırmanın tamamen art niyetli olduğunu düşünüyorum.

Burada esas maksadın Mayo Kliniği’ n reklâmını yapmak olduğu aşikârdır.

Gelgelelim Mayo Klinik’ in teşhislerinin doğru olduğunun da garantisi yok ki.

Bir başka hastane de Mayo’ nun teşhislerinin yanlış olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınlarsa şaşırmamak gerekir.

Tek doktorun teşhisi ile yetinmeyin, ikinci bir görüş de alın

Araştırma, birinci basamak doktorların teşhislerinin yanlış olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Buna dayanarak USA’ daki tıp eğitiminin çok berbat olduğu, kaliteli doktor yetiştirilemediği, birinci basamak ve asistan doktorların teşhislerine güvenilmemesi gerektiği söylenebilir.

Kasıtlı olarak böyle bir sonuca ulaşılmışsa bu da USA’ da tıp ahlâkının sıfırlanmış ve tıbbın sadece bir para kazanma sektörü hâline dönüşmüş olduğu manasına gelir ki ikisi de birbirinden berbattır.

Bir başka maksat da halkın kafasına “tek doktorun teşhisi ile yetinmeyin, ikinci bir görüş de alın” düşüncesini yerleştirerek hasta çekmektir.

Alerjik nezle ile soğuk algınlığını, gastrit ile reflüyü, sedef ile egzamayı karıştırmanın pek mühim bir sonucu olmazsa da kanser, cerrahi müdahale veya acil durumlarda teşhisin yanlışlığı hayati önem taşır.

Mayo’ nun hasta sayısında son zamanlarda bir düşüş var mı merak ettim.

USA’ nın sağlık sistemi çöküyor

USA’ nın tıpta ve tıp teknolojisinde dünyanın en ileri ülkesi olduğu tartışılmazdır ama durum halkın sağlık hizmetlerinden ne ölçüde faydalandıklarına gelince tamamen değişir.

USA, sağlık hizmetlerinin en pahalı ve en kötü olduğu ülkelerin başında gelir.

Bu ülkede parası olmayanın sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi parası olanlar da “paraları ile rezil olurlar”.

USA’ nın sağlık sistemi çatırdamaktadır.

USA’ ya özenen, USA’ yı kendilerine örnek alan ülkelerin akıllarını başlarına getirmelerini tavsiye ederim.

Teşhis yanlışlığı yeni bir mesele değil

Bu araştırmanın neticeleri kimseyi şaşırtmamalı.

National Academy of Medicine, 2015’ de insanların çoğunun hayatları boyunca en azından bir kere yanlış veya geç teşhisle karşılaşacaklarını bildiren bir rapor yayınlamıştı (2).

Raporda her sene ayaktan tedavi için başvuranların yüzde 5’ ine yani12 milyon kişiye yanlış teşhis konduğu bildiriliyor ve hasta emniyeti için çok önemli olan tıbbi hataların çok araştırılmadığı ve küçümsendiği vurgulanıyordu.

Gelelim neticeye

Bizde de hiçbir doktor hiçbir doktorun teşhisini de tedavisini de beğenmez, teşhisi değiştirmese bile ilaçları mutlaka değiştirir.

10 bin çeşit hastalık ve sadece 300 semptom (hastalık belirtisi) ve binlerce ilaç olduğu dikkate alındığında teşhislerin de tedavilerin de değişmesine şaşmamak lâzım.

Unutmayın sağlıklı ve uzun yaşamak için tıbba ihtiyaç yok: Adamın Biri Doktora Gitmiş Gidiş O Gidiş! (3).

Kaynaklar:

1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.12747/full

2. https://www.washingtonpost.com/national/health-science/20-percent-of-patients-with-serious-conditions-are-first-misdiagnosed-study-says/2017/04/03/e386982a-189f-11e7-9887-1a5314b56a08_story.html?utm_term=.afca056c337c

3. http://ahmetrasimkucukusta.com/2010/02/03/kitaplar/yeni-kitaplar/adamin-biri-doktora-gitmis-gidis-o-gidis/