Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TEB Bakan Müezzinoğlu ile Görüştü

TEB Bakan Müezzinoğlu ile Görüştü

Türk Eczacıları Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu ile Görüştü

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.İbrahim Özkol, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri Ecz.F.Esin Demirtok İyiel ve Ecz.Cem Mercül, 28.03.2017 tarihinde, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sayın Bakan Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun yanısıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr.Osman Arıkan Nacar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Eski Genel Müdürü Dr.İsmet Köksal da görüşmeye katıldılar.

Görüşmede aşağıda yer alan konular görüşüldü;

– Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” revizyonu görüşmeleri süreci,

– Eczanelerden medikal malzeme temini ile ilgili usul ve esasların, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”e eklenmesi,

–  AFAD Protokolü,

– Sahte reçete ve sahte rapor düzenlenmesi gibi olaylarda, eczacının suça herhangi bir dahlinin olmadığı durumlarda eczacılar açısından oluşan mağduriyetin giderilmesi, 

Sayın Bakan, taleplerimizi dikkatli bir şekilde dinleyerek, bürokratlarına, bu konularla ilgili yapılan çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması talimatını verdi.