Ana Sayfa Tıp&Sağlık Doktor da Hasta da Mutsuz

Doktor da Hasta da Mutsuz

Doktor da hasta da mutsuz

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ama hekimler bugün de bayramlarını kutlayamayacak: Can güvencemiz, iş ve gelecek güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız tehdit altında

BURCU CANSU – @burcu_cansu
burcucansu@birgun.net

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hastanın da sağlık çalışanının da çözümsüz kalan sorunları nedeniyle hekimler, bu yıl da 14 Mart’ı bayram olarak kutlayamayacak. TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, sorunların çözümüne yönelik taleplerini sıralarken OHAL sürecindeki ihraçlara dikkati çekti ve “Hukuksuz ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmelerini” istedi.

İstatistiklere göre doktora gitme sıklığı, tıbbi tetkik ve ameliyat sayısı, ilaç tüketimi artmasına karşın, nitelikli sağlık hizmetine erişim sorunu bir türlü çözülemiyor. Hastaneler çok daha kalabalık, acil servislerde işin içinden çıkılamıyor. Sağlık hizmetinin tüketimine dayanan bu sistemden hasta da sağlık çalışanı da memnun değil.

İyi hekimlik kan kaybediyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle BirGün’e konuştu. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle 2 bin 761 hekimin işten atıldığına işaret eden Tükel, “İyi hekimlik giderek kan kaybediyor. Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşulları daha fazla tahrip ediliyor. Can güvencemiz, iş güvencemiz, ücret güvencemiz, gelecek güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız tehdit altında” dedi.

Nitelikli bir sağlık hizmetinin, çalışma koşullarıyla ilişkisine dikkati çeken Tükel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanca çalışma koşulları ve emeğimizin karşılığı olan ücret, birbirinden ayrı düşünülemez. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara uygun olarak çalışma sürelerinin düzenlemesini talep ediyoruz.”

Şiddet sona ersin
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğuna vurgu yapan Tükel, şunları ifade etti:
“Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında ciddi bir sorun ve hekimler ve sağlık çalışanları açısından mesleki bir risk haline dönüşmüş durumda. Sağlık hizmetlerinde piyasa yönelimli politikalar sağlık hizmeti sunan kurumları birer işletmeye dönüştürürken, sağlık hizmetinin niteliğinin tahrip ediyor. Tıbbi gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti sunumundan çok, ‘müşteri memnuniyeti’ne yer veren bu politikalar, sağlık kurumlarında şiddetin giderek çoğalmasının nedenleri arasında ilk sıralarda geliyor. Uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik geçerli bir yaklaşım ortaya konamayacağını biliyoruz.”

Talepler
Taleplerini, “Hukuksuz ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmeli, hekimlerin hastalara yeterli süre ayırabilmesi, insanca ücret alabilmeleri ve sağlıkta şiddetin sona ermesi” olarak sıralayan Tükel, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, her şeye rağmen, ‘Hekim-Emekli Hekim Ücretleri’ ile ilgili önerilerimizi de içeren çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, ‘Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı’ ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi taleplerimizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik. 14 Mart’ın, tüm kötülüklere ve haksızlıklara karşın, iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olmasını diliyoruz” diye konuştu.

***

AKP’nin​ ​Tıp Bayramı’na bakışı

İlk kez İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanan, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen Tıp Bayramı kutlanırken, AKP iktidarının hekimlere bakışını ortaya koyan ilginç bir örnek de dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneler Birliği’nce 14 Mart nedeniyle Balıkesir’de, “en yakışıklı”, “en bonkör”, “en gezgin”, “en çılgın”, “en güzel”, “en şık” doktoru belirlemek üzere yarışma düzenlendi.

http://www.birgun.net/haber-detay/doktor-da-hasta-da-mutsuz-150753.html