Ana Sayfa Ekonomi Maliye Serbest Hekim Peşinde

Maliye Serbest Hekim Peşinde

Maliye Bakanlığı doktorların peşine düştü

MALİYE Bakanlığı özel hastanelerde ya da kendi muayenehanelerinde çalışan doktorların nasıl vergilendirileceğine ilişkin detaylı bir tebliğ taslağı hazırladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Görev Yapan Hekimler İle Serbest Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı’nda, “doktorun ücretli çalışıp çalışmadığı, faaliyetlerini hastaneye bizzat giderek gerçekleştirmeleri, hastane çalışmaları için bir bölüm tahsis edilmesi, muayene, tanı ve tedavi için hekimlerin kendi adlarına ücret talep edememeleri, hekimlerce verilen hizmet karşılığı olarak devamlılık arz edercek şekilde ödeme yapılması” gibi hususlar belirleyici olacak.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI
Tebliğ taslağında amacın özel sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler ile serbest çalışan hekimlerin mükellefiyet durumları, vergilendirilmesi ve belge düzenine ilişkin hususların açıklanması olarak özetlendi. Öncelikle gelirin ücret olması durumuna açıklık getirildi. Taslağa göre, hekimlerin faaliyetlerini hastaneye giderek yapmaları gibi şartların yerine getirilmesi hususları her olay için ayrı ayrı değerlendirilecek, buna göre ücret olup olmadığına karar verilecek. Ancak sözleşmeden, bildirim ve diğer belgelerden tespit yapılamazsa hekimin fiilen çalışma şekline bakılarak aldığı ücretin şekline karar verilecek.

Konuya ilişkin örnek de verilen tebliğ taslağında, bir hekimin 2016 yılında üç ayrı özel sağlık hizmet sunucusunda çalıştığı belirtilerek, birinci işverenden 80 bin, ikinci işverenden 30 bin ve üçüncü işverenden de 40 bin lira aldığı, belgelerden ücrete ilişkin tüm unsurların var olduğunun anlaşıldığı anlatıldı. Bu durumda hekimin aldığı ilk ücretin toplama dahil edilmeyeceğini, ancak iki ve üçüncü maaşların toplamının 2016 yılı beyan sınırı olan 30 bin lirayı geçtiğini, bu nedenle toplam 150 bin liralık ücretin tamamının beyan edilmesi gerektiği belirtildi. Bir başka örnek de ise hekim D’nin M özel sağlık hizmet sunucusuna belli saatlerde çalışmak üzere sözleşme düzenlediği belirtilerek, izin kullanımı, başka bir sağlık kuruluşunda çalışma gibi hususların hekim tarafından serbestçe belirlendiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, bu hekimin elde ettiği gelirin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

Hürriyet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin