Ana Sayfa Hukuk&Etik KDH Mesleki Saygınlıklarını Geri İstiyor

KDH Mesleki Saygınlıklarını Geri İstiyor

Kadın doğum hekimleri mesleki saygınlıklarını geri istiyor

Kadın doğum hekimleri, teknik kusurlar ve hekim kusurlarının yanı sıra uygulanan yanlış politikaların mesleki saygınlıklarını yok ettiğini belirterek, mesleki itibarlarının yeniden kazandırılmasını istedi.

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü, hekimlerin mali ve özlük haklarına yönelik başlattığı çalıştayların ilkini kadın doğum hekimleri için gerçekleştirdi. Çalıştayda özlük hakları sorunları, performans sistemi ve sorunları, medikolegal sorunlar, kadın doğum uzmanlarının mesleki saygınlığı, mobing ve şiddet başlıkları katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Medikolegal sorunların ele alındığı çalıştayda hekimlerin hukuki sorumlulukları idari sözleşmeden kaynaklanan ve haksız fiil sorumluluğu açısından değerlendirildi. Hekim kusuru ile teknik kusurların birbirleriyle yakından ilişkisi olduğu ortaya konuldu. Hekim kusurunun belirlenmesinde bilirkişi heyetlerinin oluşturulması ve sertifikasyona dayalı eğitimler verilmesi istendi. Bunların yanı sıra ülkemizin adet ve törelerinden kaynaklanan nedenlerin iç beden muayenelerinde sıkıntı oluşturduğu dile getirildi.
Sağlık hukuku alanında her hastanenin hizmet alabileceği hukuk büroları ya da avukatlık hizmeti sağlayacak kişilerin istihdamının tartışıldığı bu bölümde, hamile kadının fetüs üzerindeki hakları ve fetüs hakları ayrıca ele alındı.
MESLEKİ SAYGINLIK
Mesleki Saygınlık Çalıştayı’nda kadın doğum hekimlerinin tercih edilme sıralamasında gerilerde kaldığı, tercih edilmeyen bir branş olduğu belirtildi. Anne ve bebek ölümlerinde kadın doğum hekimlerinin payının çok fazla gösterilmesinin buna sebep olduğunun belirtildiği oturumda, hekim istihdamının düşük, yıpranmaların ise yüksek olduğu kaydedildi. Hekimin bakacağı hasta sayısı ile ilgili üst sayının belli olmadığının belirtildiği çalıştayda, hekimlerin çalışma yorgunluğu ve bilgisayara kayıt girme işinin göz teması kurmayı engellediği, bunun da hastaların kendileriyle ilgilenilmediğini düşünmesine yol açtığı kaydedildi. Bunun önlenmesi için muayene sırasında ve kayıtların tutulmasında yardımcı personelin olmasının istendiği çalıştayda, nöbet şartlarının da düzeltilmesi istendi.
Yüksek malpraktis ödemelerinin hekimleri mağdur ettiğinin ifade edildiği çalıştayda, Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin saygınlığını arttırıcı rol üstlenmesi çağrısı yapıldı.
PERFORMANS SİSTEMİ VE SORUNLARI
Kadın doğum hekimleri, ‘Performans Sistemi ve Sorunları’ başlıklı çalıştayda ise döner sermaye kaynaklı değişen performans sistemi yerine özlük haklarının eğitim ve yıpranma payları ile uyumlu sabit maaş olarak emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini istedi. SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve girişimsel işlem puanları kapsamında kadın hastalıkları ve doğumla ilgili girişimsel işlem puanları ile ilgili listelerin güncellenmesinin istendiği çalıştayda, branşlar arası puan farklılıklarının da giderilmesi gerektiği belirtildi.
Çalıştayda ayrıca puanların standardizasyonunun sağlanması, yan dallarının kadro ve statülerinin verilmesi, faturalandırılma ile ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesi, eğitim görevlisi olan hekimlerin performans yapamaması ile ilgili sorunların giderilmesi de ele alındı.
MOBBİNG VE ŞİDDET
Hekimlerin hizmet sundukları hastayı potansiyel saldırgan olarak algılamasının yanlışlığına dikkat çekilen çalıştayda, şiddet uygulayanlara verilen cezalar ve alınan kararların da caydırıcı olması için medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulması istendi. Mobbinge uğrayanların da mobbing yaptığının belirtildiği çalıştayda, en çok da ast üst ilişkisi arasında mobbing görüldüğü vurgulandı. Kurumsal problemler ve sosyal sistemden dolayı mobbing yaşandığı belirtilen çalıştayda, iş tanımının standart olmamasından dolayı hiyerarşiden kaynaklanan bir mobing olduğu ifade edildi. Ayrıca mobbingi denetleyen bağımsız bir kurumun ihtiyacına vurgu yapıldı.
Başarılı kişilerin daha çok mobbinge uğradığının belirtildiği çalıştayda mobbingi en çok uygulayanın erkekler, en çok maruz kalanın kadınlar, (çoğunluğu bekar) en çok meydana geldiği yerin ise acil servis ve yataklı servis olduğu tespiti yapıldı. Performans sisteminin mobbingin artmasına sebep olduğunun söylendiği çalıştayda, siyasal tercihler ve felsefi yaklaşımların mobbingte önemli rol oynadığı dile getirildi.
ÖZLÜK HAKLARI
Özlük haklarının ele alındığı çalıştayda ise, hekimlerin uzun çalışma ve nöbet sürelerine dikkat çekildi. Hekimlerin güvenliğinin de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olmasının belirtildiği çalıştayda, hekimler için 3 kez mecburi hizmet uygulaması olduğu, devlet hizmet yükümlülüğü, asistanlık ve yandal uzmanlık mecburi hizmetinin standart ve tek olması istendi. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ücretlendirme ile ilgili farklılıklar olduğunun belirtildiği Özlük Hakları Çalıştayı’nda bu farklılıkların giderilmesi istendi. Ayrıca performans ödemelerinin emeklilik döneminde alınması için düzenleme yapılması istendi. Yapılan bir araştırmada, acil servis ve kadın doğum hekimlerinin en fazla şiddete maruz kalan kesim olarak çıktığının belirtildiği çalıştayda, kadın doğum hekimlerinin özlük hakları olarak çalışmalarının karşılığını alamadığı, 6 yıllık lisans eğitimi, 4 yıl uzmanlık sonrasında nöbet tutmayan büroda çalışan mühendis kadar ücret alamadığı belirtildi. Kadın doğum hekimliğinin usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen bir branş olduğunun ifade edildiği çalıştayda, yeni başlayan uzman hekim ile 20-25 yıllık hekim arasında çok fazla maaş farkı olmadığı dile getirildi. 

iha