Ana Sayfa Tıp&Sağlık 20 Ceza Puanı Mahkemelik Oldu

20 Ceza Puanı Mahkemelik Oldu

20 ceza puanı mahkemelik oldu

Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ndeki, haftasonu nöbetlerine gitmeyen aile hekimlerine verdiği ceza puanını 5’ten 20’ye çıkarılması, 5 kez nöbete gitmeyen aile hekiminin sözleşmesinin feshedilmesi hükümleri yargıya taşındı.

19 MADDENİN İPTALİ İSTENDİ

Tüm Sağlık-Sen, Danıştay’a açtığı davanın dilekçesinde nöbete gelmemeye 20 ihtar puanı verilmesi, arttırılan ihtar puanları, sözleşme döneminin iki mali yıl olarak sabitlenmesi ve izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamayacak olması gibi çalışanların mağduriyetine neden olacak 19 düzenlemenin iptali istendi. Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemelerin hak kaybına neden olacağına dikkat çekildi.

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORLAR

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Bakanlık bu yönetmelik değişikliğinde cezaları artırma ve çalışanlar üzerinde baskı kurma amacı edinmiş, buna göre hükümler düzenlemiştir. Cumartesi nöbetleri ve nöbete gelmemenin 20 ihtar puanı ile cezalandırılacak olması, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan dinlenme hakkını ihlal eden bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile çalışanlara aba altından sopa gösterilmekte. Türk Sağlık-sen olarak yönetmelik değişikliği yapılarak çalışanları mağdur edecek düzenlemelerin iptalini açtığımız davada talep ettik. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekirse Aile Sağlığı Merkezi  Çalışanları ile birlikte alanlara inmekten eylem ve etkinlik yapmaktan asla geri durmayacağız” dedi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Aile hekimlerine verilen 20 ceza puanı ile ilgili olarak ise Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Bayazıt İlhan ise Hürriyet’e şunları söyledi:

“Aile hekimleri sözleşmeli çalışıyorlar. Bu sözleşmeye göre 100 ceza puanı birikirse sağlık bakanlığı sözleşmeyi fesh edebiliyor. Bunun için de bir sözleşme yönetmeliği vardı. Bu yönetmeliğe göre cumartesi nöbete gitmemenin cezası 5 ceza puanıydı. Ancak yapılan değişiklik ile Bakanlık cezayı 20 puana çıkardı. Aile hekimleri uzun zamandır bu nöbetin haksız olduğunu, sağlık hizmetine katkısının olmadığını, birinci basamak sağlık hizmetiyle bağdaşmadığını söylüyorlar.

4 AYDIR NÖBET TUTMUYORLAR

22 bin aile hekimi var ve yarıdan fazlası Ocak ayından bu yana nöbetlere gitmiyor. Gitmeyenlerin hemen hepsi de ilk olarak işlerine aile hekimi olarak başlamışlar. Bakanlığın çıkardığı yönetmelikteki 20 ceza puanı uygulanırsa 5 kere işe gitmeyen hekimin sözleşmesi feshedilebilecek. O zaman da 10 binin üzerindeki hekim işsiz kalacak. Çünkü dönebilecekleri bir kurumları yok. Diğer 10 bin aile hekimi için de durum çok farklı değil aslında. Daha önce devlet memuruydular ve isterlerse eski kurumlarına dönebilirlerdi, ancak onların da çalıştıkları sağlık ocakları kapandı.

HEKİMLER EYLEME HAZIRLANIYOR

Kısacası Bakanlık hekimleri sözleşmenin feshi ile tehdit ediyor. Bu hekimler için olduğu kadar, vatandaşın sağlığı için de tehdit. Çünkü düşünün alıştıkları hekimler artık olmayacak. Aile hekimlerine daha önce acil servislerde nöbet konulmuştu, ancak hekimlerin direnişi ile artık acil nöbeti tutulmuyor. Bize yapılan başvurulardan anladığımıza göre 10 bin aile hekimi bu konuda da direnişi sürdürecek, çünkü ceza puanını göze almış görünüyorlar. Bütün bu gelişmeleri protesto için eylemler de yapacağız.”

Hürriyet