Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 20-21-22 Mayıs’ta I. Basamak Kapalı !

20-21-22 Mayıs’ta I. Basamak Kapalı !

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde ASM/TSM’lerde 20-21-22 Mayıs Günleri ve Cumartesi’leri Hizmet Üretmeyeceğiz!

Değerli Halkımıza,

Sağlık Bakanlığı, bizden haftada 40 saat çalışmamıza ek olarak Cumartesi günleri de fazladan çalışmamızı istiyor. Üstelik acil sağlık hizmeti vermemizi, kayıtlı olsun olmasın her gelen hastaya bakmamızı emrediyor.

Bizler, ASM’de acil hizmeti vermenin, acil sağlık hizmeti için hem yetişmiş insan gücü hem de alt yapısı bakımından Aile Sağlığı Merkezlerinin uygun olmayacağını, bu durumda hem biz çalışanların hem de hastalarımızın zor durumda kalacağını biliyoruz.

Bizler, hastanelerin olmadığı bölgelerde zaten normal mesai dışı hizmetlerden, aşı kampanyalarından, gece yarısı ölü muayenesi yapmaktan kaçınmadık ancak yeterli dinlenme hakkımızı elimizden alarak, bizleri daha uzun saatler çalıştırmak isteyen Sağlık Bakanlığı’na karşı yaklaşık 5 aydır Cumartesi nöbetlerine gelmeyerek hakkımızı korumaya çalışıyoruz.

Haklarımızı korumamıza bile tahammül göstermeyen Sağlık Bakanlığı, bizleri 16 Nisan 2015 tarihinde çıkardığı yönetmeliğe dayanarak işten atmakla tehdit ediyor.

Hakkımızı, hukukumuzu dile getirdiğimiz için bizi işten atmakla tehdit eden Sağlık Bakanlığı’na karşı tek çıkar yolumuz kalıyor; topluca iş bırakma eylemleri yapmak.
Bu nedenle sizlerin hoş görüsüne sığınarak 20-21-22 Mayıs günleri ASM’lerimizi açmayacağız, sesimizi, taleplerimizi her kesime duyurmaya çalışacağız.

Halkımızın eşit, ücretsiz, iyi sağlık hizmeti alma hakkını savunduğumuzu bir kez daha belirterek;

Taleplerimiz karşılık bulana kadar eylemelerimizi sürdüreceğimizi bildirir, mücadelemize destek olacağınız inancıyla saygılar sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI