Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Branşında Tek olan Hekime İcap Nöbeti Tutturulamaz

Branşında Tek olan Hekime İcap Nöbeti Tutturulamaz

Danıştay: Branşında tek olan hekime icap nöbeti tutturulamaz

Branşında tek olan bir uzman hekime aylık icap nöbet listesi düzenlenmesi işlemine karşı iptal davası açılmış, İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Dairesi red kararını davacı hekim lehine bozdu. Danıştay 5. Dairesi bozma kararının gerekçesinde Görev yaptığı sağlık kurumunda tek uzman hekim olan davacıya Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği uyarınca icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığını, tek hekime icap nöbeti tutturulmasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

TTB tarafından yapılan açıklamada; ‘Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen karar bir hekimin dosyasında verilmiş olmakla birlikte genel bir normun yorumu üzerine verilmiş bir karardır. Bu nedenle bütün kamu sağlık kuruluşları yöneticileri ve Sağlık Bakanlığı tarafından branşında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulması yönünde işlemlerin sonlandırılması, hekimlerin insani çalışma koşullarında hastalara iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli organizasyonun yapılması gerekmektedir.’ denildi.