Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Aile Hekimlerine Nöbet Tutturulamaz

Aile Hekimlerine Nöbet Tutturulamaz

Aile Hekimlerine Nöbet Tutturulamaz

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aracılığı ile Bursa Aile Hekimliği Derneği tarafından açılan Danıştay 5. Dairesinin 2011 / 4546 Esas ve 2014 / 9863 Karar sayılı 24.12.2014 tarihli kararında yıllık izinler hakkında; “Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.” hükmünün iptaline karar verilmiştir.

Anılan kararda Anayasa Mahkemesinin 2014 / 82 Esas ve 143 Karar sayılı 11.09.2014 tarihli kararı uyarınca 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8. Maddesinin 2. Fıkrasının “yıllık izinler” yönünden iptaline karar verilmesi nedeni ile Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalışıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi ile düzenlenen yıllık izinlerin hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir.

İptal edilen hükme dayanarak bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aşması nedeni ile aile hekimliği veya aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi sona erdirilenlerin bu itibarla kaybedilen özlük hakları çerçevesinde talep hakları doğmaktadır. Ancak bu maddenin uygulamasında Aynı yönetmeliğin 13/(f)Maddesinde bulunan ve Danıştay tarafından iptal edilmeyen “f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.” Düzenlemesinin ihlal edilmemesi gerekmektedir. Danıştay’ ın iptal etmediği 13/(f) maddesi temyiz edilmiştir.

AHEF

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin