Ana Sayfa Ekonomi Özel Hastane Kamu’dan Hizmet Alacak

Özel Hastane Kamu’dan Hizmet Alacak

Özel hastanelerin, kendi bünyesinde bulunmayan onkoloji, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi tetkik ve tahlilleri, hematoloji tetkik ve işlemleri, tıbbi laboratuvar ve radyolojik görüntüleme, genetik tanı gibi hizmetleri devlet hastanelerinden alabilmesinin yolu açıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Zafer Çukurova’dan aldığı bilgiye göre, Kurum tarafından, Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge hazırlandı.

Yönerge ile özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde bulundurma zorunluluğu olmayan, planlamaya tabi tutulan ve özel sağlık tesislerinde bulunmasına Bakanlıkça onay verilmeyen birimlerle ilgili hizmetler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınabilecek.

Yönergeye göre, özel hastane, almak istediği hizmetle ilgili talebini kamu hastanesine bildirecek, tahmini işlem ya da hizmet sayısını da taleple birlikte iletecek.

Özel hastanenin hizmet almak istediği Bakanlık hastanesi de talebin uygunluğunu, hizmet sunum kapasitesini, atıl durum gibi hususları dikkate alarak değerlendirme yapacak. Uygun görülmesi halinde de il genel sekreterliğinin görüşüne sunacak. Aksi halde gerekçeleriyle talepte bulunan özel sağlık kuruluşuna bilgi verilecek.

Hizmet alımı talebinin birlik ve kurum düzeyinde uygun görülmesi halinde özel hastaneye bildirimde bulunulacak, özel hastane de 10 gün içinde sözleşme imzalamak üzere başvuru yapacak.

Kamu hastanesinden hizmet alımı yapan özel hastane, hastadan numuneyi kendisi alacak ve transferini yapacak. Hasta veya yakınından numune transferini yapması ve sonucu alması istenemeyecek. Tetkiki çalışan Bakanlık hastanesinin adı ve adresi sonuç raporunda yer alacak.

Görüntüleme hizmetleri için hastaların, beslenme desteği için hazırlanan ürünlerin transferini yine özel hastane kendisi üstlenecek.

-Hizmet alımı yapılabilecek alanlar

Yönergeye göre özel sağlık kuruluşları şu alanlarda kamu sağlık tesislerinden hizmet alımı yapabilecek:

-Onkoloji, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi tetkik ve tahlilleri

-Hematoloji (Aferez, kan bankası, kan bileşenleri, kemik iliği nakli) tetkik ve işlemleri

-Tıbbi laboratuvar ve radyolojik görüntüleme (Patolojik tetkikler, doku tipleme, nükleer tıp, renkli doppler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans) ile genetik tanı hizmetleri

-Hiperbarik tıp uygulamaları

-Total Parenteral Nutrisyon (TPN) hazırlama hizmetleri

-Cildiye PUVA tedavisi

-Ağız ve diş sağlığı görüntüleme hizmetleri ve diş protez laboratuvar hizmetleri

AA