Ana Sayfa Ekonomi OECD Sağlık Raporu

OECD Sağlık Raporu

Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı 2014 yılı Sağlık Raporu’na göre, üye ülkelerde doğurganlık oranında ilk sırada bulunan Türkiye, sağlık harcamalarını gayri safi milli hasılaya oranında son sırada yer aldı.

OECD raporuna göre, Türkiye’de 2012 yılı rakamlarına göre kadın başına 2,1 çocuk düşüyor. Türkiye’yi bu sıralamada, kadın başına 2,04 çocuk ile İzlanda, 2,02 çocuk ile İrlanda ve 2 çocuk ile Fransa izledi. Doğurganlık oranlarında 1,28 çocuk ile Portekiz son sırada yer aldı.

Sağlık harcamaları

Rapor, mali krizle birlikte sağlık harcamalarının AB üyesi ülkelerde 2009 ve 2012 yılları arasında ortalama yüzde 0,6 düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

2000 ile 2009 yılları arasında ise sağlık harcamaları AB ülkelerinde ortalama yüzde 4,7 artış göstermişti.

AB’de mali krizin en şiddetli yaşandığı Yunanistan’da 2012 yılında sağlık harcamaları, 2011 yılına göre yüzde 11,7 düştü. Estonya ise 2011 yılına oranla 2012’de sağlık harcamaları yüzde 5,4 artışla en yüksek oranı yakaladı. AB genelinde ise söz konusu yıllar itibarıyla yüzde 0,3 gerileme kaydedildi.

OECD rakamlarına göre, 2012’de 2011’e göre Türkiye’nin sağlık harcamalarında yüzde 2,8 artış sağlandı.

Sağlık harcamalarının GSMH’ye oranı

Verilere göre AB ülkelerinde, sağlık harcamalarının, gayri safi milli hasılaya oranı 2012’de yüzde 8,7 oldu. Bu oran bir önceki yıl da aynı düzeydeydi.
Sağlık harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranında yüzde 11,8 ile Hollanda ilk sırada gelirken, 11,6 ile Fransa ikinci sırada, yüzde 11,4 ile İsviçre üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin sağlık harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 5,4 olurken, Türkiye bu oran ile son sırada yer aldı.

Türkiye’yi yüzde 5,6, ile Romanya, yüzde 5,7 ile Letonya izledi.
Türkiye’de sağlık harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı 2011’de yüzde 5,3, 2010 yılında 5,6 düzeyindeydi.

OECD veriline göre, 2012 rakamlarına göre AB ülkelerinde bin kişiye ortalama 3,4 doktor düşüyor. 2000 yılında ise bu rakam 2,9 idi. OECD verilerine göre, hastaneye kabul sonrası ölüm sebeplerinin başında yüzde 40 ile kalp krizi geliyor.

Yaşam süresi-

Rapora göre, AB’de ortalama yaşam süresi 79,2 olarak belirlenirken, bu süre kadınlarda 82,1, erkeklerde ise 76,1 düzeyinde. 1990-2012 yılları arasında ortalama yaşam süresinin 5,1 yıl arttığı kaydedilen raporda, kadınlarda 85,5 yıl ortalama yaşam süresi ile İspanya ilk sırada yer alırken, İsveç, 79,9 yıl ile erkeklerde ortalama yaşam süresinde lider.

haber7