Ana Sayfa Hukuk&Etik Nöbete Hayır Platformu

Nöbete Hayır Platformu

Paylaş

Sağlık Bakanlığı’nın Mayıs ayı itibariyle Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışanlarına (doktor, ebe ve hemşire) kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında 8 saat nöbet tutma zorunluluğu getirmesine rağmen doktorlar nöbete uymamakta ısrarlı. Bursa’da görev yapan 725 aile hekimini temsilen Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Bursa Sağlık Çalışanları Derneği, Pratisyen Hekimler Derneği Bursa Şubesi, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve SES Bursa Şubesi Sağlık Bakanlığı’nın nöbet sistemine karşı ‘Bursa Nöbete Hayır Platformu’ kurdu. Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısında platform adına konuşan Bursa Aile Hekimleri Derneği (BURSAHED) 2. Başkanı Dr. Alp Oktay, meslektaşlarına ‘Nöbete gitmeyin’ çağrısı yaptı. Nöbet sisteminin ASM’lerde çalışan her aile hekimliği birimini kapsadığını kaydeden Oktay, aile hekimi biriminin bir doktor ve ebe veya hemşireden oluştuğunu, ebe ve hemşire olmayan yerlerde ise ATT’lerin (Acil Tıp Teknisyeni) görev yaptığını söyledi. Dr. Oktay, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok bakanlığın doktorları ve meslek örgütlerini dikkate almadan , tek taraflı olarak hep de aile hekimliği çalışanlarının zararına olacak biçimde düzenlemeleri hayata geçirdiğini öne sürdü.
 
‘KURUM HEKİMLERİNE NÖBET YAZILMIYORSA BİZE DE YAZILMASIN, JOKER DEĞİLİZ’

 
Hastane acil servislerinde ve 112 ambulanslarında nöbet dayatılmasının söz konusu olduğunu dile getiren Oktay şunları kaydetti: ‘Bu geri dönüş nereye kadar sürecek? Asgari ücretle ayda 200 saat çalışana kadar mı? Taşeron şirketlere devredilip her türlü sosyal haktan mahrum bırakılana kadar mı? Nereye kadar? Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerimiz ‘artık yeter’ diyor. Bu nöbetler bizim görev tanımımızda yok, hastane birlikleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleri bizim hizmet vermemiz gereken yerler değil. Nasıl ki kurum hekimlerine, özel hastane hekimlerine, işyeri hekimlerine, ortak sağlık ve iş güvenliği merkezi hekimlerine kamu hastane acillerinde nöbet yazılamıyorsa bize de yazılmamalı.Aile hekimliği çalışanları kendi kayıtlı nüfuslarına, tanımlanmış yerinde sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Her isteyenin jokeri, her açık kalan deliğin yaması olmak görevlerimiz arasında değildir.’
 
‘NÖBETE GİTMEK İSTEYENLER DE UNUTMASIN; ACİL DENEYİM GEREKTİRİR’
 
Bursa Nöbete Hayır Platformu olarak hukuksuz nöbet uygulamasına karşı çıktıklarını belirten Dr. Alp Oktay, mesleği önemsedikleri, aile hekimliğini uluslar arası standartlara yapmak istedikleri için uygulamayı istemediklerini belirtti. Oktay şöyle devam etti: ‘Gelecekte bu mesleği sürdürecek meslektaşlarımız için, yarın üstümüze yeni angaryalar ve görevimiz olmayan işler yüklenmemesi için, çocuklarımıza, ailemize ayıracağımız zamanı korumak ve dinlenme hakkımıza sahip çıkmak için uygulamaya karşıyız. Bize ve meslek örgütlerimize danışılmadan hakkımızda karar alınmasına itiraz etmek için bu nöbetlere gitmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebepleri göz ardı edip, nöbete gitmek isteyenler de bir tıp disiplini ve deneyim gerektiren bir alan olarak acil hekimliği uygulamasındaki deneyim eksikliğimiz bizi hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirip, şiddete maruz kalabilirler. Acil sağlık hizmetlerine uygun olmayan zorunlu mali sorumluluk sigortası (ZMSS) poliçelerimiz, muhtemel bir malpraktis davasında bizleri yüz binlerce liralık tazminatlarla karşı karşıya bırakabilir. ZMSS Yasası’na göre; her hekim çalışma alanına ve riskine uygun ZMSS yaptırmak zorundadır ve yaptırmayanlara da 5 bin liraya kadar ceza uygulanıyor. Aile hekimliğinin düşük risk grubuna uygun yaptırmadığımız poliçelerimiz bizleri bu cezayla karşı karşıya bırakacaktır.’
 
‘NÖBETE GİTMEZSEK NE OLUR?’
 
Nöbete gitmeyen doktorlar hakkında tutanak tutulup, soruşturma açılabileceğini anlatan Bursa Aile Hekimleri Derneği (BURSAHED) 2. Başkanı Dr. Alp Oktay, bu tür durumlarda Bursa Nöbete Hayır Platformu bileşenlerinin hekim, ebe, hemşire ve ATT’lerin (Acil Tıp Teknisyeni) yanlarında olacaklarını söyledi. Hukuksuz nöbet uygulamasına karşı yürütülen tüm çabalarda ve sonrasında karşılaşabilecek tüm hukuksuz baskılara, hukuksal ve eylemsel destekle sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını vurgulayan Dr. Oktay, ‘Gücümüzün farkında olmalı, bu gücü geleceğimiz hakkında karar alanlara hissettirebilmeliyiz. Bizimle ilgili kararlar alırken bizim görüşümüzü de dikkate alın.’ dedi.

Zaman