Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Yanıltıcı Sağlık Beyanlı Tanıtılan Ürünler Hakkında

Yanıltıcı Sağlık Beyanlı Tanıtılan Ürünler Hakkında

YANILTICI SAĞLIK BEYANLI TANITILAN ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU

Son zamanlarda ulusal ve yerel yayın yapan TV ve radyo kanallarında, yazılı ve görsel medyada, internet sitelerinde ve diğer birçok mecrada özellikle gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere pek çok ürün grubunun sağlık beyanı ile (kansere karşı etkili, damar tıkanıklığına son veren mucize ürün, cinsel fonksiyon bozukluğuna son, mucize zayıflatıcı ürün vb.) tanıtım ve satışının yapıldığı görülmektedir.
 
Tüketiciyi yanıltıcı şekilde sağlık beyanıyla tanıtımı ve satışı yapılan bu ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alındığı, kullanıldığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına maruz kaldığı görülmektedir. Halkı yanıltıcı beyanlarla yapılan tanıtım ve satışların kamu sağlığını tehdit eden yönü sebebiyle Kurumumuzca her türlü platformda yoğun gayret sarf edilmektedir.
 
Sağlık beyanı; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmaktadır.
 
Mevzuata aykırı sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik uygulanan yaptırımların arttırılması amacı ile Bakanlığımız tarafından hazırlanan 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a bu konuyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.
 
İlgili Kanun’da “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” hükmü ile “Müstahzar (ilaç) olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu doğrultuda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak ürün tanıtım/satışlarının tespiti halinde;
kurumumuz tarafından yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen yaptırımların uygulanacağı, ayrıca izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışların denetlenmesi, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların reklam ve tanıtımlarının denetlenmesi ve aykırı olanların durdurulması yönündeki işlemlerin yürütüleceği kamuoyuna duyurulur. 

TİTCK