Ana Sayfa Ekonomi SGK Puan. Yön. İptal Etti,yüz200 Serbest

SGK Puan. Yön. İptal Etti,yüz200 Serbest

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU                                                                                                22/10/2013

 

KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU

(1) Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2013 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret tavan oranları 31/12/2012 tarihinde Kurum Web sayfasında yayımlanmıştır.

(2) Ancak 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/9/2013 tarihli ve 2013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıflamaya esas teşkil eden 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceği hükme bağlanmıştır.

(3) Bu nedenle 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” Kurum Başkanlık Makamının 21/10/2013 tarihli olurları ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 22/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceklerdir.

Tüm ilgililere duyurulur.