Ana Sayfa Ekonomi Sağlık Harcaması 2012 Yılında; 76 Milyar 278 Milyon TL

Sağlık Harcaması 2012 Yılında; 76 Milyar 278 Milyon TL

Türkiye’nin Sağlık Harcaması 2012 Yılında, 76 Milyar 278 Milyon TL OlarakGerçekleşti. doktor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009-2012 yıllarını kapsayan sağlık harcamaları istatistiklerini paylaştı. Sağlık harcaması, 2009 yılında 57 milyar 911 milyon TL olup, 2010 yılında yüzde 6,5 oranında artarak 61 milyar 678 milyon TL olarak gerçekleşti. 2011 yılında yüzde 11,7 oranında bir artışla 68 milyar 897 milyon TL, 2012 yılında ise yüzde 10,7 oranında bir artışla 76 milyar 278 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı 2009 yılında yüzde 95,5, 2010 yılında yüzde 95 ve 2011 yılında yüzde 94,9, 2012 yılında ise yüzde 95,5 olarak gerçekleşti.

KİŞİBAŞI SAĞLIK HARCAMASI

Kişi başı sağlık harcaması 2012 yılında, 1 019 TL (566 Dolar) olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması; 2009 yılında 804 TL (521 Dolar), 2010 yılında 845 TL (563 Dolar), 2011 yılında 932 TL (556 Dolar) ve 2012 yılında ise 1 019 TL (566 Dolar) olarak gerçekleşti.

SAĞLIK HARCAMASININ GSYH’YE ORANI

Sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2012 yılında yüzde 5,4 oldu.

Sağlık harcamasının GSYH’ye oranı; 2009 yılında yüzde 6,1, 2010 yılında yüzde 5,6, 2011 yılında yüzde 5,3, 2012 yılında ise yüzde 5,4 olarak hesaplandı.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI

Genel devlet 2012 yılında toplam sağlık harcamasının yüzde 76,8’ini karşıladı.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2009 yılında yüzde 81, 2010 yılında yüzde 78,6, 2011 yılında yüzde 79,6 ve 2012 yılında ise yüzde 76,8 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları 2012 yılında toplam sağlık harcamasının yüzde 15,4’ünü karşıladı.

Hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2009 yılında yüzde 14,1, 2010 yılında yüzde 16,3, 2011ve 2012 yıllarında yüzde 15,4 olarak gerçekleşti

trt.net