Ana Sayfa Görüşler Kardiyolit.com

Kardiyolit.com

 Kardiyolit.com Editörü Prof. Dr. Adnan Abacı ile Paylaşım:
Gazi Ün.Kardiyoloji A.D. & TKD & Kardiyolit.com
Öğretim Üyesi & Yön.Kur.Üyesi & Editör

 

W-Kardiyolit.com’u ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?


A.A.-
Kardiyolit.com, kardiyoloji alanındaki bilimsel yayınları hekimlerin yakından takip edebilmeleri için kuruldu. Ayrıca interaktif vaka örnekleri ile kardiyoloji asistanı ve uzmanların eğitimine katkı vermeyi amaçlıyor. Site Temmuz 2012’den beri yayındadır.

Kardiyolit.com’u ortaya çıkaran ekip içinde bulundum ve şu an editör olarak devam etmekteyim. Yirmi iki yıllık hekimlik hayatıma Gazi Üniversitesi Kardiyoloji AB da öğretim üyesi olarak devam etmekteyim Ayrıca TKD yönetim kurulu üyesiyim.

W– Kardiyolit.com’a ihtiyaç var mı? Yurtiçi-dışında benzer örnekleri var mıdır?

A.A.-
Çok sayıda bilimsel dergi yayınlanıyor. Kardiyoloji alanında 90’a yakın dergi var. Bu dergilerin tümünü takip etmek olanaksız hale geldi. Kardiyolit.com hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

Yurtiçinde kardiyolit.com’un verdiği hizmeti veren bir site yoktur. Yurtdışında ise theheart.org gibi benzer siteler var. Theheart.org ingilizce bir site. İngilizcesi yeterli olmayan hekimlerimizin takip etmesi zordur. Bunun yanında theheart.org’da özetlenen çalışmalar doktor olmayan tıbbi gazeteciler tarafından özetlenir ve çalışma önemli ise konu ilgili otoritelerin görüşü alınır. Makale özetlerinde biraz gazete haberi havası vardır. Kardiyolit.com’da ise makale  içeriği bilimsel olarak özetlenir ve yorumlanır. Bunun yanında kardiyolit.com’da yayınlanan makalelerin seçiminin daha iyi olduğu söylenebilir. Şöyle ki theheart.org’daki yayınlar daha çok ilaç çalışmalarına öncelik verir. Kardiyolit.com’ da ise kardiyoloji bilgi birikimine ve klinik pratiğe katkısı göz önüne alınır. Kardiyolit.com’da verilen çok sayıda güzel makalenin theheart.org’da yayınlanmadığını görebilirsiniz.

W- Yayın takibi nasıl yapılıyor?

A.A.- Kardiyoloji alanında yayın yapan önemli dergiler ve önde gelen genel dahiliye dergileri düzenli takip ediliyor. Kardiyoloji ile ilgili yeni bilgiler veren yayınlar ve günlük kardiyoloji pratiğimizi etkileme potansiyeli olan yayınları seçiliyor.

W-
Yayınlar özetlenirken nasıl bir yol izleniyor?

A.A.-
Bildiğiniz gibi bilimsel makalelerde abstrakt (özet) bölümü vardır. Bu bölümde makale içeriği özetlenmekle sadece özet okuyarak yayın takip etmek doğru ve yeterli değildir. Kardiyolit.com’da makale içeriğindeki önemli bilgi ve veriler özetlenir. Böylelikle makalenin orijinali okunmasa bile o makaleden alınması gereken bilginin edinilmesi sağlanır.

W- Makalelerin içeriğini paylaşma dışında makalelere yorumlar yapılıyor mu?

A.A.-
Makalesine göre değişiyor. Özellikle tedavi ile ilgili yayınlarda bias (tarafgirlik) olabiliyor. Makale yazarlarının değinmediği yönler olabiliyor. Ya da çalışma sonuçları abartılı yorumlanabiliyor. Kardiyolit.com’da özetlenen bir makalede, gerektiğinde kısa ama önemli yorumlar eklenebiliyor. Ayrıca okuyucuların da yorum yapabilmesine olanak sağlanıyor. Her makale özetini altında okuyucu yorumları bölümü var. Bu bölüme yorum yazılabiliyor.

W-
Kardiyolit com’da makale özetleme dışında neler yapılıyor

A.A.-
Sitenin önemli bölümlerinden biri de “Sürekli Tıp Eğitimi” bölümüdür. Sürekli tıp eğitimi bölümünde dört kategori altında interaktif vakalar veriliyor. Her kategoriyi yaklaşık ayda bir yeniliyoruz. Eğitici olan, hem teorik hem pratik yönden özelliği olan eğitici vakalar seçiliyor. Vaka kategorisine göre yeri geldikçe sorular soruluyor. Bu soruya cevap verildiğinde vakanın devamı görülebiliyor. Vakasında göre bir veya daha fazla sorusu soruluyor. Hemen tüm vakalarda görsel materyal zengin olarak sunuluyor. Bazı vakaların uzun yıllar içindeki seyri veriliyor. İnteraktif vakalar yoğun ilgi görüyor.

W-
Kardiyolit.com’da güncel haberler veriyor musunuz?

A.A.-
Kardiyolit.com’da tıbbi magazin diyebileceğimiz haberlere yer vermiyoruz. Ancak bilimsel anlamda olan gelişmeleri duyuruyoruz. “Son Haberler” başlığı altında, kardiyoloji alanındaki bilimsel gelişmeler veriliyor. Daha çok yeni yayınlanan kılavuzlar duyuruluyor. Bunun yanında makale özetleme bölümünde verilmesine gerek görülmeyen kısa vaka raporları, cihaz ve ilaç gelişmeleri duyuruluyor. Örneğin; yeni kılavuz yayınlandığında, bir ilaç onay aldığında duyuruyoruz.

W-Kongre takibi yapıyor musunuz?

A.A.-
Bildiğiniz gibi dünyada kardiyoloji alanında üç büyük kongre var: ACC, AHA ve ESC. Bu üç kongreden hemen sonra kongrelerde açıklanan önemli çalışmaları özetliyoruz. Böylelikle kongreye katılmayan bir hekimin kongrede konuşulanlar hakkında fikir sahibi olması sağlanıyor. Kongre özetleri genel olarak en çok okunan yazılar arasında oluyor.

W- Kardiyolit.com’un içeriğine ekibinizin dışında destek alıyor musunuz?

A.A.-
İçeriğe üyelerimizden de katkı geliyor. Kardiyolit.com interaktif ve yaşayan bir bilimsel paylaşım platformu olmasını istiyoruz.

W-
Kardiyolit.com ne sıklıkta güncelleniyor?

A.A.-
Kardiyolit.com haftada en az bir kez güncelleniyor. Her hafta ortalama 6 makale özeti ekleniyor. Örneğin 2013 yılı ilk sekiz ayında yaklaşık 110 makale özeti verildi. Yılda yaklaşık 150 makale özeti veriliyor. Bu makaleleri takip eden bir hekim kardiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bilgilerini devamlı tazeleme imkânı da bulur.

W-Okuyucu kitleniz ne durumda?

A.A.- Şu anda Türkiye’deki kardiyologların yaklaşık yarısı siteyi düzenli takip ediyor ve sayı giderek artıyor. Kalp damar cerrahı, dâhiliye uzmanları ve aile hekimleri de sitemizi takip ediyor.  Bunun yanında yurt dışında çalışan Türk veya Türkçe bilen kardiyologlardan takip edenler var.

W-
Üyelerinizden aldığınız geri bildirimler nasıl?

A.A.-
Bizi motive eden son derece pozitif geri bildirimler almaktayız. Kardiyolit.com’un 1 yıllık yayın sürecindeki gelişimi bu sayede olmuştur. Özellikle seçilen makaleler ve özetlenme biçimi çok beğeniliyor.

W
– Kardiyolit.com’un yolculuğu nasıl devam edecek?

A.A.-
Bu konuda çok fazla sayıda öneri aldık, planlarımızı kısa-orta ve uzun vade de şunlardır şeklinde ifade etmek yerine kısaca “Sürekli Gelişen Bilimsel Gücümüz ve Yeniliklerimiz ile Daima Meslektaşlarımızın Yanında Olacağız”, diyebilirim.

W-
Başarılar dileriz

A.A.-
Teşekkür ederiz.