Ana Sayfa Görüşler Türkiye’de 6 ayda Ýlaç Satýþý

Türkiye’de 6 ayda Ýlaç Satýþý

Türkiye’de ocak-haziran döneminde, ilaç satýþ tutarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4 artýþla 7 milyar 661 milyon liraya ulaþtý.

Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneðinin (AÝFD) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocakta 1 milyar 276 milyon lira, þubatta 1 milyar 180 milyon lira, martta 1 milyar 413 milyon lira, nisanda 1 milyar 280 milyon lira, mayýsta 1 milyar 282 milyon lira ve haziranda 1 milyar 230 milyon lira tutarýnda ilaç satýþý yapýldý.

Kutu ilaç satýþý ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1,5 azalýþla 889 milyona geriledi, günde ortalama 4,9 milyon adet satýldý.

En fazla kutu ilaç satýþý 166 milyonla martta, en az 134 milyonla haziranda yapýldý.
Ýlk 6 ayda ilaç satýþ tutarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4 artarak, 7 milyar 661 milyon liraya ulaþtý, günde ortalama 42,3 milyon liralýk ilaç satýldý.

haber7