Ana Sayfa Görüşler Aile Hekimi Acilde Nöbeti Bedava mý Tutacak ?

Aile Hekimi Acilde Nöbeti Bedava mý Tutacak ?

Saðlýk Bakanlýðýnýn çýkartýðý son yönetmelikle aile hekimlerine 112 lerde ve acil servislerde nöbet tutturulabilecek. Sizlerden gelen soru üzerine sistemin nasýl iþleyeceði hususunda birkaç bilgi notu verilmesine gerek duyuldu.

Öncelikle hiçbir aile hekimi kendi mesai saaatinde nöbet tutmayacak. Yani Sabah 8 Akþam 5 arasý nöbet olmayacak.

Nöbetler mesai saatleri dýþýnda haftada 30 saatten fazla nöbet tuturulmayacak. Nöbet tutan aile hekimine nöbet tutuðu birim acil servisi ve 112 olduðu için en son zamla beraber saatlik 9,66 tl ödeme yapacak. Haftada 30 saat nöbet tutan aile hekimi  290 tl, ayda 1.200 tl nöbet ücreti alcak. Aile Saðlýðý elemaný ise mezuniyetine göre saatlik 4,5 ila 6,8 arasý nöbet parasý alacak.

Nöbet tuturulan aile hekimine nöbet ücreti verileceði için nöbet sonrasý izin verilmeyecek. Pazar günü nöbet tutan aile hekimi pazartesi mesaiye gelmek zorunda. Bu sebeple ailþe hekimlerine akþam 4 den gece 24’e kadar yada cumartesi günleri nöbet tuturulmasý isabetli olacak.

perosnelsaglik.net