Ana Sayfa Görüşler Markette Aspirin Satmak Suç Deðil ?!

Markette Aspirin Satmak Suç Deðil ?!

Ýstanbul Ataþehir’de iþlettiði markette eczanelerde satýlmasý yönünde karar olmasýna raðmen aspirin satan ismail Kaymakçý hakkýnda savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýldý.

Ýddianamede, markette satýlan aspirin zehirli madde olarak görülüp sanýk hakkýnda ‘Zehirli madde imali ve ticareti yapmak’ suçundan iki aydan 1 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýldý.

Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada ‘aspirin ve gripin zehirli madde deðil’ gerekçesiyle beraat kararý çýktý.

 Vatan