Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Theraflu Forte Film Tablet hakkýnda

Theraflu Forte Film Tablet hakkýnda

38.A.005037
Ankara, 19.04.2013

Ýlaç Takip Sistemi Duyuru Servisi tarafýndan 19.04.2013 tarihinde bildirilen duyuru ile;

‘THERAFLU FORTE FÝLM TABLET (20 TB) (GTIN : 08699504090208)’ adlý ürünün K0909 parti numaralý ürünlerine ; 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan ‘Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik’e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) 19.04.2013 tarihi itibari ile geri çekme iþlemi uygulandýðý bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarýnda bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasýný saygýlarýmla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter