Ana Sayfa Tıp&Sağlık SUT Değişikliği

SUT Değişikliği

Bilindiği üzere 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4.Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinin aşağıda yer alan 5.fıkrası Tebliğin yayımı tarihinde (24.03.2013) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu fıkra;
“(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal ve parenteral formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları ve majistral ilaçlar için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

SGK, SUT’ta yaptığı düzenleme ile daha önce ‘yeşil kartlı’ olarak tanımlanan ve genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarına yönelik değişiklikler yaptı. Daha önce primleri devlet tarafından karşılananların özel hastanelerin acil servislerine kabul edilebilmesi için, kişinin 112 ambulans ile getirilmiş olmaları koşulu aranıyordu. Düzenleme ile bu zorunluluk kaldırıldı ve ‘yeşil kartlıların’ hayatı tehdit eden acil durumlarda özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmelerinin önü açıldı. Böylelikle ‘yeşil kartlıların’ acil durumda kendi olanaklarıyla özel hastanelere müracaatlarının kabul edilememesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar giderildi. SUT’ta primleri devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin yapılan diğer düzenlemeler şöyle:

‘-Üniversite hastanelerinde tedavi gören yeşil kartlı vatandaşlar, gerekli görülmesi halinde başka bir üniversite hastanesine sevk edilebilecek. Üniversite hastanelerinde tedavi gören yeşil kartlıların, gerekli olduğu durumlarda başka bir üniversite hastanesine sevk edilebilmeleri mümkün değildi. Bu kişilerin, yeniden Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneden sevk alınması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile hastaya ikinci bir sevk alınması uygulamasına son verildi.

-Yeşil kartlı vatandaşlar, TSK’ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına (GATA, Haydarpaşa GATA ve TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi) doğrudan müracaat edebilecek. TSK ile SGK arasında, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularını kapsayan götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamı için belirlenen bedel ile yeşil kartlıların tedavileri TSK’nın üçüncü basamak hastanelerinde sağlanmış olacak.

-Yeşil kartlılar, yanık, vurgun, soba zehirlenmesi gibi durumlarda uygulanan

‘hiperbarik oksijen tedavisi’ için resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilecek.

-Primi devlet tarafından karşılananlar, organ nakli ve nakil sonrası kontrolleri için doğrudan üniversite hastanelerine gidebilecek.

-Yeşil kartlılar, kadavradan organ nakli içinse özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan başvurabilecek. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezince uygun organ bulunması nedeniyle özel sağlık hizmeti sunucularına yönlendirilen yeşil kartlı hastaların ‘kadavradan organ nakli’ bedelleri karşılanacak.

SUT tamamı için tıklayınız