Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 18 Fakülteye Dekan

18 Fakülteye Dekan

Yükseköðretim Genel Kurulu kararlarý açýklandý. Buna göre devlet üniversitelerine ait 18 fakülteye yapýlan dekan atamasý þu þekilde:

Üniversite Fakülte Dekan

ADIYAMAN Teknoloji Prof. Dr. Turhan KOYUNCU

ADNAN MENDERES Nazilli Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Prof. Dr. Ertuðrul ACARTÜRK

AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN Fen Edebiyat Prof. Dr. Mehmet BÝBER

ANADOLU Eczacýlýk Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK

ARTVÝN ÇORUH Ýlahiyat Prof. Dr. Hasan AYIK

BURSA TEKNÝK Orman Prof. Dr. Ramazan KURT

DÝCLE Ziraat Prof. Dr. Bekir BÜKÜN

ERCÝYES Fen Prof. Dr. Hüseyin ALTINDÝÞ

GAZÝOSMANPAÞA Diþ Hekimliði Prof. Dr. Ali Altuð BIÇAKÇI

ÝSTANBUL TEKNÝK Ýþletme Prof. Dr. Fethi ÇALIÞIR
KARAMANOÐLU MEHMETBEY Kamil Özdað Fen Prof. Dr. Mehmet KARATAÞ

MARMARA Teknik Eðitim Prof. Dr. Ahmet Ýrfan YÜKLERPAMUKKALE Eðitim Prof. Dr. Selahittin ÖZÇELÝK

SÜLEYMAN DEMÝREL Teknoloji Prof. Dr. Osman ÝPEK

TRAKYA Fen Prof. Dr. Hasan AKBAÞ

Saðlýk Bilimleri Prof. Dr. Hamdi Nezih DAÐDEVÝREN

UÞAK Ýlahiyat Prof. Dr. Rifat OKUDAN

YALOVA Mühendislik Prof. Dr. Rafet BOZDOÐAN

2. Ýki (2) vakýf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafýndan rektör adayý olarak Yükseköðretim Kurulu’na önerilen adaylarla ilgili olarak olumlu görüþ bildirilmesine karar verilmiþtir. Bu üniversitelerimiz ve rektör adaylarý þunlar;

MEF Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed ÞAHÝN

Ufuk Üniversitesi Prof. Dr. Aral EGE

3. Üç (3) vakýf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafýndan dekan adayý olarak Yükseköðretim Kurulu’na önerilen adaylar ilgili olarak olumlu görüþ bildirilmesine karar verildi.

Üniversite Fakülte Dekan

Gediz Saðlýk Bilimleri Prof. Dr. M.Fehmi ÖZGÜNER

Ýzmir Ekonomi Fen-Edebiyat Prof. Dr. Ýsmihan BAYRAMOÐLU

Ýzmir Ekonomi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Prof. Dr. Fatma Naciye Can MUÐAN

Ýzmir Ekonomi Mühendislik ve Bilgisayar Bil. Prof. Dr. Emrullah Turhan TUNALI

Ýzmir Ekonomi Tarýmsal Teknoloji ve Gýda Bil. Prof. Dr. Kamile Nazan TURHAN

Uluslararasý Antalya Hukuk Prof. Dr. Savaþ BOZBEL

Star gazete