Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu…

Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Etik Topluluğu, Troya Kültür Merkezi’nde, “Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu” konulu akademik etkinlik programı düzenledi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, burada yaptığı konuşmada, hukuk devleti olmanın bir yönüyle hukuk toplumu, diğer yönüyle yasalarla ilişkili olmak olduğunu belirterek, esas olarakta kültürel ilişkisinin bulunduğunu söyledi.

Şu sıralarda Arap baharının yaşandığını ifade eden Laçiner, “Arap ülkelerine gider de, hukukun üstünlüğü derseniz bunun çok da bir karşılığı olmadığını görürsünüz” dedi.

“Yaşanan siyasi sorunların hukukla ilişkisi çok net bir şekilde bu örnekte de karşımıza çıkıyor” diyen Laçiner, Türk toplumunun ise hukuk ve demokrasi gibi kelimelerini çokça tüketen ama o yoğunlukta yaşayamamış bir ülke olduğunu dile getirdi. Laçiner, şöyle konuştu.

“Komşularımıza göre çok daha iyi durumda olabiliriz ama ülkenin gelmiş olduğu ekonomik seviyeye baktığımızda, diğer teknik verilerle kıyasladığımızda, hukukla ilişkisinin hala istediğimiz düzeyde olmadığını, oldukça sancılı dönemler geçirdiğimizi görüyoruz. Bu sancılı kısımların en can alıcı olanlarından bir tanesi de sağlık alanında yaşandı ve yaşanıyor.

Hekimlerimiz de dahil olmak üzere herkes hasta, potansiyel hasta. Burada ilgilenmemiz gereken konulardan bir tanesi, hekimlerin olduğu kadar hastalarında hakları. Her iki tarafta da çok ciddi hak ihlallerinin ve sorunların yaşandığını görüyoruz. Hukuku, bu alana da yaymamız gerektiğini çok net bir şekilde görmek mümkün.

Hukuk tarafından en çok düzenlenmeye muhtaç alanların başında belki tıp alanı ve sağlık geliyor. Fakat birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir gecikme söz konusu.”

Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kulozü de, sağlıkla adaletin günümüz modern dünyasında, hem birey hem de devlet için vazgeçilmez iki unsur olduğunu bildirdi.

Kulözü, “Sağlıksız bir adalet ve adaletsiz bir sağlık, her zaman toplumların kolayca tarih sahnesinden silinmesine neden olan kavramlardır” diye konuştu.

Daha sonra Yargıtay 4. Ceza Daire Başkanı Sabri Eyüp Yağcı’nın yönettiği oturumda, Yargıtay 4. Ceza Daire üyesi Hasan Tahsin Gökcan “Yargı kararları ışığında tıbbi müdahaleden doğan cezai sorumluluk”, diğer üye Mehmet Kaya da,

“Kamu görevlisi hekimler ve sağlık mesleği mensuplarının cezai sorumluluğu” konulu sunum yaptı.

haberler.com