Ana Sayfa Ekonomi SGK Tasarruf Yöntemlerini Sorguluyor

SGK Tasarruf Yöntemlerini Sorguluyor

SGK, Türkiye’ye “yük olan hastalıkları” araştırıyor.
 “Türkiye Hastalık Yükü Çalışması”nı başlatan SGK, Türkiye’de en çok görülen ve sağlık sistemi içinde en fazla harcama yapılan kalp, tansiyon, diyabet, kanser, obezite ve böbrek hastalıklarını masaya yatırdı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın yatırım programında onaylanan çalışma 2013 yılında tamamlanacak.

 Üniversitelerle işbirliği yapılan çalışma kapsamında MEDULA Sistemi’nin kurulduğu tarih olan 2008’den bugüne kadarki tüm veriler inceleniyor. Belirlenen hastalıkların sayısal ve bölgesel istatistikleri çıkarılıyor, teşhis ve tedavi yöntemleri, tedavide kullanılan ilaçlar ile malzemeler, tedavi maliyetleri hesaplanıyor.

Çalışma kapsamında, kalp, tansiyon, diyabet, kanser, obezite ve böbrek hastalarına uygulanan tedaviler, kullanılan yöntem ve ilaçlar, hastaların tedaviye nasıl cevap verdiği, hangi ilacın tedavide daha hızlı ve olumlu sonuç sağladığı inceleniyor. Ayrıca, bu hastalıkların tedavilerinde kullanılan yöntemlerin hangilerinin daha iyi sonuç verdiği de araştırılıyor.

Çalışma kapsamında, söz konusu hastalıkların teşhis ve tedavilerinde, dünya ülkelerinin uyguladığı yöntemler de incelenecek.
 
Tedavi yöntemleri gözden geçirilecek
 
 Çalışmalar tamamlandığında, söz konusu hastalıkların maliyet analizleri yapılabilecek. Böylece hangi hastalığın teşhis ve tedavi yükünün yani maliyetinin ne olduğu, en çok harcamanın hangi hastalık için yapıldığı belirlenecek. Hangi teşhis ve tedavi yöntemlerinin daha az maliyetle daha iyi sonuç verdiği dikkate alınarak, hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri yeniden belirlenecek. Tedavilerde hangi ilaçların kullanılacağına da karar verilecek. Böylece yapılacak planlama ile söz konusu hastalıkların teşhis ve tedavisinde maliyetler azaltılacak, Türkiye’nin gelecek dönemlere ilişkin sağlık bütçesi verilere göre yeniden planlanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca, Türkiye’de hangi hastalıkların görülme sıklığının arttığı da tespit edilecek. Görülme sıklığı artan hastalıklar için alınacak önlemler belirlenecek ve önleyici sağlık hizmetlerinin planlaması yapılacak.
 

kaynak: Hürriyet