Ana Sayfa Tıp&Sağlık Sağlık Çalışanları Maddi Manevi Mutsuz

Sağlık Çalışanları Maddi Manevi Mutsuz

SAĞLIK-Sen’in 21 ilde yaptığı araştırma, çalışanların içinde bulunduğu ekonomik sorunların sosyal hayatlarına da yansıdığını ortaya koydu. Çalışanların yüzde 20’si ekonomik durumlarını ‘kötü’ olarak tanımlarken yüzde 60’lık kesim ise ‘orta’ olarak tanımlıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailevi sorunlar yaşayan çalışanların oranı ise yüzde 45 olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca çalışanların yüzde 69’u aileleriyle yeteri kadar vakit geçirmediklerini düşünüyor.

Geçen yıla göre daha kötü durumdayım

Ankette, “Bir önceki yıla kıyasla ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 48’i “Bir önceki yıldan daha kötü durumdayım” cevabını verdi. Ankete katılan çalışanların yüzde 80’i ekonomik gelirlerinin yetersizliği nedeniyle birikim yapamadıklarını, yüzde 36’lık bir kesim ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade ediyor.
Ankette yer alan sonuçlar ile ilgili bir değerlendirme yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, halkın sağlığı için gece gündüz fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal alanlarda sorunlar yaşamasının Türkiye için olumsuz bir tablo oluşturduğunu kaydetti. Mesleki anlamda insanı yaşatma görevi olan sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken diğer taraftan ekonomik sıkıntılarını ve yine bunun bir sonucu olarak görünen ailevi sorunları düşünmesinin çalışanların yaptıkları iş anlamında da önemli riskler oluşturduğunu belirten Memiş, çalışanların sosyal ve ekonomik durumlarının düzeltilmesini gerektiğini dile getirdi.

kaynak: Hürriyet