Ana Sayfa Tıp&Sağlık SUT Neleri Değiştiriyor?

SUT Neleri Değiştiriyor?

Zengine yeşil, fakir fukaraya kırmızı ışık devri

Sağlık hizmetine erişimde GSS primini kendi ödeyebilen ile GSS primini Devletin ödediği yoksullara neden farklı davranılmaktadır? Yoksulların suçu nedir?

Zorunlu GSS primini yatıran, katkı payı ve gerektiğinde özel sağlık kurumlarına ayrıca ilave ücret ödeyebilenler yani nispeten parası olanlar kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarına doğrudan müracaat edebiliyorken; parası olmayan yoksullara ise bir takım koşullar getirilmektedir. Doğrudan özel sağlık kuruluşlarına başvuruları yasaklanırken bu yetmezmiş gibi parası olmayan fakir fukaralar yoğun bakım tedavisi, radyoterapi tedavisi, uzuv kaybı, yanık, ağır travma gibi acil tedavileri resmi sağlık hizmeti sunucularında sağlanamaması durumunda özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmeleri için SGK’nın yayımlayacağı usul ve esas tebliğini beklemek zorundalar.
Eskiden mahalle bakkallarında bir uygulama vardı. Yağlı (primini yatırabilen hasta) müşteriye çay ikram edilir, kolonya tutulur hal hatır sorulurdu. Borcunu genelde gecikmeli ödeyen yoksul müşteri gelince de(devlete prim ödeyemeyecek kadar gariban olan hasta) borç defteri illa ki bir kez açılır hesap da kabarmış denilerek neden geldin muamelesi yapılırdı. Örneğin; diyelim ki primini ödeyip devletin hatırlı müşterisi olabilmiş o şanslı azınlıktan birisi değilsiniz ve kaza bu ya yanık, parmak kopması, kanser tedavisi ya da yoğun bakımda kalmanızı gerektirecek bir sağlık sorununuz oldu. Bulunduğunuz ilde veya gittiğiniz yerde de bu hizmet verilmiyor, öyle hemen bu hizmeti sağlayan yere gidip sağlık hizmetine erişme devri bitti. Bekleyeceksiniz. Neyi mi: SGK’dan usul ve esas tebliğinin gelmesini.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 28 Temmuz 2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlamıştır.
Yapılan değişiklikle; Madde 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir.”

SAĞLIKTA HATIRLI MÜŞTERİ HATIRSIZ MÜŞTERİ UYGULAMASI

Şu ana dek yapılanlar yetmezmiş şimdi de yapılan değişiklik ile sağlık hizmet sunucularına erişimde vatandaşlar arasında zaten var olan ayrımcılık giderek artacaktır.
Bu tebliğe göre yoksul olup aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar, Köy kanununa göre aylık alan vatandaşlar, resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavilerinin sağlanamaması durumlarında dahi özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmelerine kısıtlama getirecek olan usulleri içerecek esas tebliğ beklenecektir.

Zorunlu GSS primini yatıran, katkı payı ve ilave ücret ödeyebilenler ise Sağlık Bakanlığı hastaneleri , Üniversite Hastaneleri ve Özel sağlık hizmet sunucularına doğrudan müracaat edebilirken; Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yoksul kişiler ise (5510 sayılı kanun madde 60 /c-1,c-3,c-9 ) sadece Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmektedir. Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler üniversite hastanesine sevk edilmektedir.
Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yoksul kişilerin özel sağlık hizmet sunucularına müracaat işlemleri; Uygun yoğun bakım yatağının bulunması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi halinde yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar,
Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında radyoterapi merkezinin bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar,
Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar, özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri yapabilmekteydi.
Ancak SUT’ta yapılan değişiklik ile;
Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yoksul kişilerin yoğun bakım tedavisi, Radyoterapi tedavisi, uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi acil tedavi durumlarında özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmeleri için SGK dan usul ve esas tebliği yayımlamasını bekleyecekler.

kaynak:sagliktagundem.com

 

Hazırlayanlar:
Dr. Ergün DEMİR ile Dr. Güray KILIÇ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin