Ana Sayfa Tıp&Sağlık Hastanelerde Bayram Önlemi

Hastanelerde Bayram Önlemi

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, Ramazan Bayramı’nda sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksama olmaması için genelge yayımladı.

Çağıl, genelgede, sağlık hizmetlerinin, ikamesi olmayan, olmazsa olmaz ve ihtiyaç duyulduğu anda bekletilmeksizin verilmesi gereken özellikli bir hizmet olduğunu belirtti.

18-21 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı sebebiyle acil servislere müracaatlarda önemli artış olması ve dolayısıyla iş yükünün artmasının beklendiğini ifade eden Çağıl, bayram tatili süresince acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Alınacak önlemler

Çağıl, tüm yataklı sağlık tesislerinde acil servislere başvuracak vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla şu düzenlemelerin yapılmasını istedi:

-Acil servis hizmetleri, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülecek.
-Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemler alınacak.
-Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin sağlanması yönünde gerekli organizasyon yapılmasının sağlanması, acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birimlere tebliğ edilecek.
-Radyoterapi merkezleri tarafından verilen hizmetlerdeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen hizmetin bayram tatili günlerinde de devamının sağlanması için önlem alınacak.
-Evde sağlık hizmetleri kapsamında önceden planlanan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri işlemlere ilişkin tedavilerin aksatılmaması için il müdürlüklerce nöbet düzenlemeleri yapılacak.

kaynak: Hürriyet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin