Ana Sayfa Tıp&Sağlık Başbakan’ın Sağlık Ekibinde Değişiklik

Başbakan’ın Sağlık Ekibinde Değişiklik

Başbakan Erdoğan ‘ın 10 yıllık doktoru olan Kardiyolog Koray Gürsel , izin isteyip görevini Doç. Serkan Topaloğlu ‘na devretti.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sağlık ekibi yenilendi. 10 yıldır Başbakan’ın yanın­dan ayrılmayan Dr. Koray Gürsel, görevini Doç. Dr. Serkan Topaloğlu’na devret­ti. Dr. Gürsel, “İşler yoğunlaşınca izin istedim. 1.5 yaşında ço­cuğum var. Onunla vakit ge­çirmek istedim. Helalleşip ayrıldık. Bundan böyle Cev­det Bey’le (Erdöl), Serkan Bey dönüşümlü çalışacak­lar” bilgisini verdi. Doç. To­paloglu ve Prof. Erdöl, Baş­bakan’ın gezilerinde ve programlarında dönüşümlü görev yapacak. Hüseyin Ya­ğan ve Ercan Korkmaz ise Erdoğan’ın yeme-içme ve di­yetinden sorumlular.

GEZİLERDE YANINDA

Doç. Serkan Topaloglu: Kar­diyolog. AYİH’te görev yapı­yor. Gezilere Dr, Gürselle birlikte katılıyordu. “Ailesel Hiperkolesterole-mide supravalvüler aort. darlı­ğı ve ostial koroner darlık” çalışmaları ile tanınıyor.

EKİBİN BAŞI MİLLETVEKİLİ VIP FİZYOTERAPİST

Ahmet Çotuk: Başbakanlık Müşaviri, Türkiye’de VIP fizyoterapist kavramını ilk uygulayanlardan. Başbakan Erdoğan’ın bel rahatsızlığı nedeniyle sürekli yanında.

SİGARA KARŞITI

Prof. Cevdet Erdöl: Kardi­yolog. Uzun yıllardır Başba­kan Erdoğan’la birlikte. Om­zunda yaşadığı sakatlık da­hil Başbakan’ın geçirdiği bütün rahatsızlıklarla ilgili bilgi sahibi. İhtisasını GATA’da yaptı. Sigara karşıtı çalışmalarıyla biliniyor. Baş­bakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından Nobel Ödülü’ne aday gösterildi.

4 YILDIR EKİPTE

Doç. Dursun Aras: Kardiyo­log. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde (AYİH) görevli. Ekibe 4 yıl önce katıldı. Kalp yetmezliği tedavisi konusunda önemli çalışmaları var. Hastaları, “Klinik ve el becerisinin yanı sıra insanlığı mü­kemmel” diye tanımlıyor.

kaynak: Samanyoluhaber