Ana Sayfa Görüşler İşten Niye Çıkardın Cezası …

İşten Niye Çıkardın Cezası …

Paylaş

Şirketler tarafından işverence geçerli bir sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içersinde işe başlatmak zorundadır. İşçinin işverene başvurmaması sürecine hiç değinmeyeceğim çünkü sorun işçinin işverene başvurması süreci ile başlamaktadır.

İşçi işe başlamak için müraacatını yaptığında işe başlatılsın veya başlatılmasın işçinin iş sözleşmesi kesintiye uğramadan devam etmiş olacağı için fesih tarihinden sonraki en çok 4 aylık sürenin ücretini ödemek ve sigorta primlerini ödemek zorundadır.

İşte sorun burada başlıyor Sosyal Güvenlik Kurumun 16-370 sayılı iş sözleşmeleri fesh edilen sigortalıların işe iade edilmelerine ilişkin genelgesinde’ kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.’ diyerek sigorta primlerinin geriye dönük olarak ödenmesinin bir sakıncası olmayacağını belirtmiştir.

Buraya kadar bir sıkıntı yok yalnız SGK’nun almış olduğu bir kararla 31.01.2012 tarihinden itibaren tüm illerdeki Sigorta Kurumlarında bulunan tahsilat kasalarını kapatmıştır. Bu tahsilat birimlerinin işleri anlaşmalı 4 veya 5 bankaya devredilmiştir. Şu anda bankalara geçmişe dönük tahakkuk fişlerini götürdüğünüzde bir bakıyorsunuz tüm geçmiş yılların gecikme zammı ve faizi hesaplanarak, size kanuna aykırı olarak cezai ödeme tahakkuk ettiriyorlar. Örneğin 2.000 tl brüt aylık maaş alan 4 yıl önce işten ayırdığınız bir çalışanınızı bugün işe aldı iseniz toplamda primleri hariç ödeyeceğiniz faiz miktarı 1.700 tl yi bulmaktadır.  Kurumların tahsilat birimlerinden bu tür geriye dönük ödemeler yapıldığında genelge gereği bir ceza ve faiz ödemesi alınmazdı. Kuruma nasıl faizsiz ve cezasız bu ödemleri tahsil edeceksiniz diye sorduğumuzda kimse bir şey bilmiyor sizi Ankara ile görüşmeniz gerektiği söyleniyor. Niye biliyor musunuz çünkü sistemleri artık buna müsait değilmiş.! Peki ne olacak diyoruz bilmiyoruz cevabı alıyoruz.

Sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Danışmanlarına ulaşmayı da başaramıyoruz ve kalemlerine bu sorunun giderilmesi ve işverenlerin daha fazla mağdur olmaması için bir düzenleme yapılması ümidiyle not bırakıyoruz.

Çok uzun sürmeden Kurumun sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını ümit ediyoruz.