Ana Sayfa Tıp&Sağlık İlçelere Ruh Sağlığı Merkezleri Açılıyor

İlçelere Ruh Sağlığı Merkezleri Açılıyor

Sağlık Bakanlığı, psikiyatri hastaları ve aileleri için hastanelerde verilen hizmeti geliştirmek amacıyla ‘Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli’ni devreye soktu. İstanbul’da şu ana kadar açılan 2 merkeze ek olarak bu yıl 6 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) açılacak. 300 bin nüfusa bir merkezin düşeceği İstanbul’da hedef, en kısa zamanda bu sayıyı 30’a çıkarmak. Bu yıl Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Güngören ve Esenler’e yeni merkezlerin kurulabilmesi için çalışmalara başlandı. Türkiye’de ise 240 civarında kurulacak olan bu merkezlerde hastaların klinik değerlendirmesi, tedavisi ve izlenmesi yapılırken, hasta ve yakınlarına da ilaçların etki ve yan etkileri, tedavi süreci hakkında bilgilendirme eğitimi yapılacak. Hastalara ayrıca sosyal beceri eğitimleri, grup terapileri, uğraş terapileri ve meslekî rehabilitasyon, sosyal ve sportif aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak, hastalar sosyal yaşamdan kopmadan tedavi olacak.

İstanbul’da ruh sağlığından sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Abdülkadir Tabo, Türkiye’ de bu hastalara verilen psikiyatrik hizmetlerin ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı bölge ruh sağlığı hastalıkları hastanelerinde verildiğini anlattı. Tabo, “Bu hastaların tedavisinde uzun süreli ve sık hastaneye yatış temelli bir yaklaşımın hakim olmasının hastalığın seyrini daha da olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Bu modeldeki temel yaklaşım, hastaların esas ve öncelikli tedavi yerinin toplum içinde olduğunu ve yataklı tedavinin çok kısıtlı şartlarda kullanılması gerektiğini ortaya koymakdır. Bu hastalar için verilecek psikiyatrik tedavinin asıl amacı, salt psikiyatrik belirtileri tedavi etmek değil, bu insanların toplumsal yaşamdan uzaklaşmasını engellemek. Kişilerin sosyal uyum ve becerilerini geliştirecek ve yaşam kalitesini arttıracak düzenlemeler yapmak olmalıdır.” şeklinde konuştu. Böyle bir merkezin kurulması ile hastaların sosyal uyumunun ve meslekî işlevselliklerinin daha da artacağını belirten Tabo, hastalıkların bireye, aileye ve topluma yüklediği psikolojik, sosyal ve ekonomik yüklerin azalacağını kaydetti. Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli ile toplumda ruhsal hastalık ile ilgili olumsuz imajların iyileştirilmesi de planlanıyor. Merkezlerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire ve iş uğraş terapisti meslek elemanları görev yapacak. İlçe belediyeleri de bu çalışmalara destek verecek.

kaynak:Zaman