Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Neofleks yüzde5 Dekstroz yüzde0,45 NaCl Sudaki Sol.’a geri

Neofleks yüzde5 Dekstroz yüzde0,45 NaCl Sudaki Sol.’a geri

“Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki Solüsyonu 500 ml” isimli müstahzarýn, 0902001-2 (SKT:02.2012) seri numaralýsýnda yapýlan inceleme ve analiz sonucuna göre, numune uygun bulunmamýþtýr.
            Bu nedenle; “Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki Solüsyonu 500 ml” isimli müstahzarýn söz konusu serisine, 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde  (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM