Ana Sayfa Ekonomi Ýstanbul’a 11 Yeni Hastane Daha, Hedef 24 bin Yatak

Ýstanbul’a 11 Yeni Hastane Daha, Hedef 24 bin Yatak

Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dokucu, megakentteki saðlýk yatýrýmlarýný VATAN’a deðerlendirdi. Ýstanbul’a 3 milyar dolarlýk saðlýk yatýrýmý planlandýðýný belirten Dokucu, “8 hastane inþaatý devam ediyor, 11 hastane içinse proje çalýþmalarý sürüyor. Hedefimiz 24 bin yatak kapasitesi” dedi

Her geçen gün nüfusu artan Ýstanbul’da saðlýk sorunlarý da beraberinde artýyor. Hastanelerin kapasitelerinin ve yatak sayýlarýnýn yetmemesi, yeni saðlýk yatýrýmlarýný gerektiriyor. Saðlýk alanýndaki geliþmeler hakkýnda bilgi veren Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, kentte þu an itibariyle 26’sý eðitim ve araþtýrma olmak üzere toplam 52 hastane bulunduðunu belirterek þöyle konuþtu:

GÜÇLENDERME ÇALIÞMALARI

“Þu anda Gaziosmanpaþa Devlet Hastanesi, Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (EAH) A Blok Yapýmý, Seyrantepe EAH, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Esenler Devlet Hastanesi, Sancaktepe Sarýgazi Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaþa Fizik Tedavi Hastanesi ve Süleymaniye EAH 50 Yataklý Ek Bina inþaatlarý sürüyor. Bayrampaþa Devlet Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve Maltepe Meslek Hastalýklarý Hastanesi’nde de güçlendirme çalýþmalarý devam ediyor.

PROJELER SÜRÜYOR

Proje aþamasýndaki saðlýk yatýrýmlarý da var. Bunlar 400 yataklý Ýstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, 800 yataklý Okmeydaný EAH, 800 yataklý Haydarpaþa Numune EAH, 800 yataklý Kartal Dr. Lütfi Kýrdar EAH, 800 yataklý Göztepe EAH, 185 yataklý Yakacýk Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi yeni bina yapýmý, 200 yataklý Taksim EAH, 200 yataklý Yedikule Göðüs Hastalýklarý EAH, 400 yataklý Tuzla Devlet Hastanesi, 400 yataklý Zeynep Kamil Çocuk Hastalýklarý EAH ve 400 yataklý Þiþli Etfal EAH.

HEDEF 24 BÝN YATAK

Ýstanbul Saðlýk Müdürlüðü’nün tamamlanan ve devam eden yatýrýmlarla birlikte, projelendirilen 9 bin 445 yataklý ve planlanan 6 bin 775 yataklý hastane projesi de bulunuyor. Proje aþamasýndaki yatýrýmlarýn maliyeti 1 milyar 715 milyon 100 bin TL, planlananlarýn ise 1 milyar 219 milyon 500 bin TL. Yapýmý devam eden projelerimizle yatak sayýsý 2364 adet, projelendirilen ve planlananlarla yatak sayýsý 15 bin 381 adet nihai de 24.000 adet yatak kapasitesine ulaþýlmasý hedeflenmektedir.”

1980 yataklý dev saðlýk kampüsü

Ýstanbul’a yapýlacak proje aþamasýnda olan Ýkitelli Saðlýk Kampüsü içerisinde; 400 yataklý bölge hastanesi, 150 yataklý onkoloji hastanesi, 250 yataklý çocuk hastanesi, 300 yataklý kadýn doðum hastanesi, 150 yataklý kalp damar hastalýklarý hastanesi, 250 yataklý ortopedik bilimler hastanesi, 200 yataklý psikiyatri hastanesi, 200 yataklý fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 10 yataklý yanýk ünitesi, 50 yataklý travma merkezi ve 20 yataklý transplantasyon ünitesi olmak üzere toplam 1980 yataklý entegre saðlýk kompleksi olacak.

Kaynak:Vatan