Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Progestan 100 mg Yumuþak Kapsül’e geri çekme iþlemi

Progestan 100 mg Yumuþak Kapsül’e geri çekme iþlemi

“Progestan 100 mg Yumuþak Kapsül” adlý müstahzarýn 3007105 (S.K.T: 02.2013) seri numaralýsý fiziksel olarak yapýlan incelemesinde uygun bulunmamýþtýr.
          
             Bu nedenle; “Progestan 100 mg Yumuþak Kapsül” adlý müstahzarýn 3007105 (S.K.T: 02.2013) serisine; 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM