Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Prakten Þurup 2mg/5ml adlý ürüne tedbiren geri çekme iþlemi

Prakten Þurup 2mg/5ml adlý ürüne tedbiren geri çekme iþlemi

“Prakten Þurup 2mg/5ml” adlý ürünün tüm serilerine “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde , Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik” e göre 2.sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) tedbiren geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM