Ana Sayfa Görüşler Nobel Týp Ödülünü Kazananlar Belli Oldu!

Nobel Týp Ödülünü Kazananlar Belli Oldu!

Nobel Ödülünün kurucusu Alfred Nobel adýna, Ýsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafýndan verilen 2011 yýlý Nobel Týp Ödülünün sahipleri Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle açýklandý. Ödülün, üç bilim adamýna baðýþýklýk sistemi ve dendritik hücreler üzerinde yaptýklarý çalýþmalardan dolayý verildiði bildirildi.

Nobel Týp Ödülünün sahibi bugün açýklanýrken, yarýn Fizik, Çarþamba günü Kimya, Perþembe günü Edebiyat, Cuma günü Barýþ, 10 Ekim Pazartesi günü de Ekonomi Ödülünün sahipleri açýklanacak.

Ödüllerin sahipleri açýklandýktan sonra 10 Aralýk’ta Stockholm’de düzenlenecek törenle Týp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri, Ýsveç Kralý 16. Carl Gustav tarafýndan verilecek. Nobel Barýþ Ödülü ise ayný gün Norveç’in baþkenti Oslo’da düzenlenen törenle sahibine veriliyor. Nobel ödülleri 1901 yýlýndan bu yana her yýl veriliyor.

SON 10 YILDA TIP ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR
2010: Ýngiliz Frof. Dr. Robert Edwards

2009: Avustralyalý Elizabeth Blackburn, Amerikalý Carol Greider ve Jack Szostak

2008: Alman Harald zur Hausen, Fransýz Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier

2007: Amerikalý Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile Ýngiliz Martin Evans

2006: Amerikalý Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello

2005: Avustralyalý Barry J. Marshall ve J. Robin Warren

2004: Amerikalý Richard Axel ve Linda B. Buck

2003: Amerikalý Paul C. Lauterbur ve Ýngiliz Peter Mansfield

2002: Ýngiliz Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalý H. Robert Horvitz

2001: Amerikalý Leland H. Hartwell ile Ýngiliz R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse

kaynak: Habertürk