Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Emoclot D.I. 1000 IU Flk. ve Ig Vena IV Ýnf. Çöz.5g

Emoclot D.I. 1000 IU Flk. ve Ig Vena IV Ýnf. Çöz.5g

Onko Ecza San. Ve Tic. Ltd. Þti.’nin ithal ruhsatlarýna sahip olduðu “Emoclot D.I. 1000 IU Flakon” adlý müstahzarýn 461042 (S.K.T:06.2013) ve 460902 (S.K.T:01.2012) serileri ile “Ig Vena IV Ýnfüzyon Ýçin Çözelti Ýçeren Flakon 5g.” adlý müstahzarýn 107631 (S.K.T:08.2012) serisinin ürünlerin tedbir olarak kullanýmýnýn yasaklandýðý orijin firma tarafýndan beyan edildiðinden 29.07.2011 tarihinde 1.sýnýf A seviyesinde (tüketici, eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) uygulanan geri çekme iþlemi ile ilgili olarak;
Tarafýmýza ulaþan bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüðümüz Beþeri Týbbi Ürünler Ruhsatlandýrma Danýþma Komisyonu tarafýndan deðerlendirilmesi sonucunda, “Emoclot D.I. 1000 IU Flakon” adlý müstahzarýn 461042 (S.K.T:06.2013) ve 460902 (S.K.T:01.2012) serileri ile “Ig Vena IV Ýnfüzyon Ýçin Çözelti Ýçeren Flakon 5g.” adlý müstahzarýn 107631 (S.K.T:08.2012) serisi hakkýnda verilen geri çekme kararýnýn kaldýrýlmasýna karar verilmiþtir.

ÝEGM