Ana Sayfa Görüşler e Devlet ile Ýlaç Takibi

e Devlet ile Ýlaç Takibi

turkiye.gov.tr den raporlu ilaçlarýn reçete ettirilme zamaný hasta tarafýndan takip edilebilecek.

Sistem sayesinde hekim ve eczacý hasta tarafýndan daha az meþgul edilecek.

Öncesinde yapmanýz gereken postahaneden bir e devlet þifresi almak.