Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Disophrol Repetabs Draje” adlý ürüne geri çekme iþlemi

“Disophrol Repetabs Draje” adlý ürüne geri çekme iþlemi

 “Disophrol Repetabs Draje” adlý ürünün 003040 (SKT:04/2012) seri numaralýsýna “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik” e göre 2.sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) tedbiren geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM