Ana Sayfa Ekonomi Banka Kâr Tahminleri Düþtü!

Banka Kâr Tahminleri Düþtü!

Bank of America Merrill Lynch, bugün yayýnladýðý raporda Türk bankalarý için yaptýðý 2011 yýlý kar tahminlerine iliþkin risklerin aþaðý yönlü olduðunu bildirdi.

TCMB’nin aldýðý son kararlarýn bankalarý negatif etkileyeceðini öngördüklerini ifade eden BofA ML, 2011 yýlý kar tahminleri için ortalama aþaðý yönlü riski yüzde 3.5 olarak hesapladýðýný ve Akbank ile Garanti Bankasý için riskin göreceli olarak dapa düþük olduðunu vurguladý.

BofA Merrill Lynch’in Türk bankalarý için 2011 yýlý kar tahminlerine yönelik aþaðý yönlü risk tahminleri þöyle:

Akbank    -2.4%
Garanti   -2.5%
Is Bank   -4.1%
YKB       -3.0%
Halkbank  -4.2%
Vakýfbank -4.6%

kaynak: bigpara